20 de Maig. Dia Internacional dels Assajos Clínics

Categories Cultura

ASEM Catalunya reivindica més recursos per a investigar el desenvolupament de les teràpies gèniques en les malalties neuromusculars   ● Aquest tipus de tractaments pretenen incidir en les mutacions que existeixen en els gens dels pacients afectats ● A Espanya, les ajudes públiques per a la recerca són menors que en altres països europeus, la

L’entrada 20 de Maig. Dia Internacional dels Assajos Clínics ha aparegut primer a Asem Catalunya.

Font: Asem Catalunya