50è Concurs-Exposició Ornitologic de Martorell

Categories Cultura

COMISSIÓ D’HONOR Molt Honorable Sr. Pere Aragonès i Garcia President de la Generalitat de Catalunya Il·lustríssim Sr. Xavier Fonollosa i Comas Alcalde de l’Ajuntament de Martorell Sr. Andreu González Castro Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Martorell Sr. D. Marcial Pérez García President (en funcions) de la Federació Ornitològica Autonòmica Catalana (F.O.A.C) COMISSIÓ ORGANITZADORA President:[…]

La entrada 50è Concurs-Exposició Ornitologic de Martorell apareció primero en Asociacion Ornitologica de Martorell.

Font: Administrador AOM