Adif posa en servei el ramal ferroviari entre Martorell i Castellbisbal

Categories General

Adif ha posat en servei aquest dissabte, 20 d’agost, el nou ramal ferroviari de Costablanca, entre Martorell i Castellbisbal, en el marc dels avanços del Corredor Mediterrani a Catalunya.

Conegut com La Porta d’Europa, el tram Martorell-Castellbisbal permetrà enllaçar, en ample estàndard, la infraestructura entre el nus de Castellbisbal i la frontera francesa amb els trajectes entre el nus de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders i Martorell, en procés de construcció, així com amb altres actuacions en marxa a les comunitats autònomes per les quals discorre el Corredor.

Adif ha recuperat aquest traçat, que va quedar fora de servei a principis dels anys 80, quan va entrar en operació el túnel de via doble de Castellbisbal, que discorre en paral·lel.

L’execució desenvolupada per Adif per recuperar i renovar aquest túnel ha comptat amb una planificació amb la finalitat de minimitzar les afectacions a la circulació, tenint en compte que s’ha treballat en l’àmbit d’una infraestructura ferroviària en servei i amb actuacions de gran envergadura.

El nou ramal de Costablanca té una longitud de 1,8 km, dels quals 810 m són en túnel, en els quals s’ha dut a terme una rehabilitació estructural, recuperant voltes i implementant una nova contrabòbila, utilitzant-ne prop de 2.450 m³ de formigó. A més, s’ha rebaixat l’antiga rasant per adequar el traçat als gàlibs màxims dels estàndards europeus, disposant d’una secció lliure de 37,8 m².

L’actuació ha inclòs una excavació interna en el túnel de 9.375 m³ entre terres i roques. Un cop adequada l’estructura del túnel, es posarà en servei inicialment en ample ibèric per, en una fase posterior, implementar l’ample mixt a través de tercer carril. Així mateix, s’han executat 1,8 km de via -dels quals 1,4 km són en placa i la resta sobre balast- i s’han instal·lat 1,8 km de catenària, tant de tipus rígid com flexible.

En paral·lel, amb la finalitat de reduir l’impacte acústic i ambiental generat pel pas de circulacions, s’han col·locat 867,4 m² de pantalles. A més, per millorar la permeabilitat entre tots dos costats de les vies i l’estació de Castellbisbal, s’ha construït una passarel·la per als vianants de 30,2 m de longitud i 2,6 m d’ample, dotada d’escales i rampes per a afavorir la mobilitat dels vianants.

Noves actuacions a la infraestructura

Un cop obtinguda l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària per a la seva posada en servei, els trens de viatgers i de mercaderies deixen d’utilitzar temporalment el traçat existent entre Martorell i Castellbisbal per circular pel nou ramal de via única.

A partir d’ara, es procedirà a adequar les característiques de l’actual túnel de via doble de Castellbisbal per adaptar-ho als paràmetres d’interoperabilitat, que permetran la circulació de trens en ample internacional.

En el futur, el ramal de Costablanca seguirà en servei, permetent augmentar la capacitat de circulació de trens en un trajecte amb una elevada densitat de trànsit, tant de viatgers com de mercaderies.

 

Font: Adif posa en servei el ramal ferroviari entre Martorell i Castellbisbal