Dilluns se celebra el primer Ple Municipal Ordinari de la nova legislatura

Categories General

El proper dilluns, 31 de juliol, se celebrarà el primer Ple Ordinari del mandat 2023-27. La sessió tindrà lloc, com és habitual, a la sala de plens de la Casa de la Vila, a partir de les 20.00h. Ràdio Martorell la retransmetrà en directe. Es podrà seguir al 91.2 FM i en streaming .

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la Sessió Extraordinària (17-07-23).

2. Proposta de sol·licitud de manteniment del conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Martorell per al Pla Educatiu d’Entorn (exp.1158/2019).

3. Proposta de sol·licitud a Unicef Espanya de l’inici dels tràmits per a l’obtenció de la condició de renovació del reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància (exp. 5641/2023).

4. Proposta d’aprovació de les dues festes locals per a l’any 2024 (exp. 5299/2023).

5. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell relativa a la qualificació dels sòls industrials a l’entorn del sector 1 del PDUAE (exp. 2995/2023).

6. Moció que presenta el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal en defensa de la comunitat educativa del nostre municipi davant els atacs sistemàtics de l’Estat Espanyol.

B) Activitat de control

7. Dació de compte de les resolucions de l’alcaldia dels mesos de maig i juny de 2023.

8. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

9. Dació de compte de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell corresponent a l’exercici 2022. (exp. 464/2023).

10. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Martorell corresponent a l’exercici 2022. (exp. 1275/2023).

11. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2020, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 3002/2023).

12. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2023, i del moviment de la tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al segon trimestre de 2023. (exp. 3088/2023).

13. Dació de compte dels nomenaments de personal eventual.

14. Dació de compte del decret de l’alcaldia on es determinen els membres de l’Ajuntament que exerciran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva i parcial.

15. Interpel·lacions.

16. Preguntes.

17. Precs.

Font: Dilluns se celebra el primer Ple Municipal Ordinari de la nova legislatura