Dilluns tindrà lloc el darrer Ple Municipal ordinari del curs polític

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns 18 de juliol, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió es farà de forma presencial i es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (20-06-

22).

2. Proposta d’aprovació provisional del Pla especial urbanístic per regular la instal·lació de noves estacions de servei al municipi de Martorell (exp. 2203/2021).

3. Moció que presenta el grup municipal Movem Martorell per

mostrar el rebuig contra la denigració envers les persones amb nanisme.

4. Moció del grup municipal de ciutadans (Cs) de Martorell d’adhesió al 21 d’agost, Dia internacional de commemoració i homenatge a les víctimes del terrorisme.

B) Activitat de control

5. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de juny de 2022.

6. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

7. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.(exp. 4015/2019).

8. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 3025/2022).

9. Interpel·lacions

10.Preguntes

11.Precs

Font: Dilluns tindrà lloc el darrer Ple Municipal ordinari del curs polític