Educació destina prop de 460.000 euros a millorar la calefacció de l’Institut Joan Oró i del Pompeu Fabra

Categories General

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya destinarà un total de 12.120.605 euros a millorar l’eficiència energètica i el confort tèrmic de 48 centres educatius del Baix Llobregat. A l’Institut Joan Oró de Martorell invertirà 307.610 euros per a millorar l’envolupant i el sistema de calefacció, i a l’Institut Pompeu Fabra 151.089 euros per a la calefacció. El seguit d’obres es finançaran amb els fons europeus REACT-EU de recuperació econòmica.

Les obres que es duran a terme amb aquesta inversió inclouen un seguit d’actuacions amb l’objectiu de fer els edificis escolars més sostenibles, més confortables i més saludables per al professorat i l’alumnat.

Així, es canviaran els envolupants, és a dir, els elements de la façana que actuen com a aïllants tant del fred com de la calor i que separen la part interior de la part exterior de l’edifici –s’inclourien la façana, les finestres, les portes o el sostre de l’edifici, entre d’altres-.

Al mateix temps, les obres permetran substituir calefaccions actuals per d’altres més eficients energèticament, amb menor impacte ambiental i que millorin la confortabilitat dels centres.

L’objectiu final de totes aquestes millores és aconseguir que els edificis propietat del Departament d’Educació es converteixin en infraestructures de màxima eficiència energètica.

Els 12 milions d’euros d’inversió als Serveis Territorials del Baix Llobregat amb els fons europeus permetran dur a terme actuacions de substitució de calefacció en 12 centres educatius, en 29 es millorarà els envolupants i en 7 s’hi durà a terme tant obres en calefacció com en envolupants. A tota Catalunya es destinaran 102 milions d’euros per obres en un total de 294 centres educatius.

El Departament ja duu a terme anualment aquestes millores, però la inversió finançada amb els Fons Europeus permetrà fer en un any el què a través de les inversions ordinàries del Departament s’ha dut a terme en els set anys anteriors per a aquest concepte.

Les actuacions en centres formen part del Pla director d’infraestructures educatives i el Pla de confort tèrmic que han posat en marxa el Departament d’Educació i que inclou diferents línies de treball:

La primera, la construcció de centres per tal de donar resposta a les necessitats d’escolarització obligatòria. Aquestes noves construccions es duen a terme en base a criteris d’eficiència energètica i confort tèrmic. Els nous centres tenen un disseny pensat amb criteris ambientals, energètics i de confort per a l’alumnat i el professorat. I que inclou també la tecnologia i els materials pensats per aquesta finalitat.

La segona línia d’actuació comprèn la rehabilitació i reformes de les infraestructures per tal de fer els centres més sostenibles i fer front a l’emergència climàtica. Reforma, amb dotació de fons europeus, per actuacions de millora d’aquells elements que incideixen en el confort tèrmic i l’eficiència energètica -com ara les calefaccions i els aïllaments tèrmics. Al mateix temps, s’inclou aquest criteri en les actuacions que el Departament realitza anualment a través de les obres RAM (Reforma, ampliació i millora).

Detall dels centres segons tipus d’obres i inversió econòmica

Font: Educació destina prop de 460.000 euros a millorar la calefacció de l’Institut Joan Oró i del Pompeu Fabra