El govern local destinarà 650 mil euros d’estalvi pressupostari de 2021 a via pública i manteniment d’instal·lacions

Categories General

L’Ajuntament de Martorell va aprovar les destinacions de prop de 650 mil euros de romanent o estalvi de tresoreria corresponent al pressupost de 2021. Aquests diners aniran destinats a diverses partides, entre les que destaquen la conservació i manteniment de vies públiques i edificis, la creixent despesa elèctrica municipal i el Pla d’Impuls i Rehabilitació de La Vila. La mesura es va aprovar amb 11 vots favorables i 10 abstencions.

L’alcalde Xavier Fonollosa va reblar que “els romanents de tresoreria són estalvis fets dins d’un pressupost, i que es tornen a aplicar en noves partides”, i va defensar que l’equip de govern “no estalvia per tenir els diners al banc, sinó que ho fa per tornar a aplicar aquestes partides de diners allà on toca”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

L’import d’aquest romanent de tresoreria estalviat del pressupost de 2021 és de 645.794,32 euros. “Bàsicament, els destinem a la via pública (235.000 euros) i al manteniment edificis (257.000), però també hi ha factures que van arribar els darrers dies de desembre i que no es van poder validar i confirmar (112.000 euros), i subvencions confirmades a les que els faltava un tràmit”, explicava el regidor d’Hisenda, Lluís Amat.

Lluís Amat, regidor d’Hisenda

Les destinacions principals d’aquests diners seran la conservació i manteniment de les vies públiques (151.000) i el manteniment d’instal·lacions i utillatge a l’àrea de cultura (60.000), d’ensenyament (55.000) i d’esports (55.000).

Referit a les factures (112.419,32), destaca la partida que es destinarà al pagament del subministrament elèctric a les vies públiques (20.522), la realització d’estudis i treballs tècnics (14.580) i la gestió de residus a la deixalleria municipal (10.375,97) com a àmbits de major aport econòmic.

En un altre àmbit, destaca l’aportació al pla d’Impuls i Rehabilitació de La Vila, a la que es destinaran 33.000 euros.

L’oposició s’absté

El squatre grups municipals que conformen l’oposició (PSC, Movem, ERC i C’s) es van abstenir. La socialista Remedios Márquez va justificar el posicionament perquè “no tenim coneixement de quines obres es duran a terme amb el romanent que es destini a via pública” i va criticar que aquest montant econòmic sigui fruit “d’una mala previsió del pressupost, de no corregir d’un any a un altre”.

Remedios Márquez, portaveu PSC

Laura Ruiz (Movem) va al·legar també falta de concreció en obra pública i l’increment en el preu de l’electricitat: “Hem de seure i mirar propostes per regalar menys diners a l’oligopoli energètic en aquest país, perquè aquests estalvis que no s’han gastat en partides que eren necessàries ara els pagarem a Endesa.

Laura Ruiz, portaveu Movem Martorell

Des d’ERC, el portaveu Víctor de León deia que “Sobta que més d’un 20% dels romanents s’en vagin a via pública. Voldríem tenir més concreció i dades”, tot i que també reconeixia que “ens agrada veure que hi ha una partida de 33.000 euros per a la rehabilitació de La Vila”.

Víctor de León, portaveu ERC

“Són els seus pressupostos i les seves prioritats”, apuntava Juan José Pérez (Ciutadans) a l’hora de defensar la seva abstenció a l’aplicació del punt.

Juan José Pérez, portaveu Ciutadans

En el debat, l’alcalde Fonollosa va explicar que “la pujada del preu de la llum és mundial” i que la previsió d’increment de les factures elèctriques es deu al fet que “aquest juliol s’acaba el contracte que teníem, a un preu molt fora de mercat, a través de l’Associació Catalana de Municipis. Ara s’ha d’obrir nova licitació, i serà a un preu molt més car”. També va defensar que “els sistemes d’aprofitament de l’energia solar ja hi són als nous equipaments municipals. Als vells, els anirem fent!”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Altres punts de l’ordre del dia

En la sessió es va aprovar el nou Pla Parcial al sector residencial de la carretera de Piera que permetrà reordenar l’àmbit del sòl públic corresponent a dues illes i remodelar i ampliar el Mercat Municipal de Les Bòbiles -amb l’única abstenció de Movem-.

Per unanimitat es va acordar la proposta per sol·licitar l’ampliació de 2.336 hores anuals del servei que ofereix el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) que hi ha a la nostra població i que atén gran part del Montserratí.

Finalment, dues mocions van tirar endavant per unanimitat. Una, per instar a la deducció a la quota de l’IRPF als contribuents de 65 anys o més afectats per un grau de discapacitat que sigui igual o superior al 65% i que precisin de l’ajut de terceres persones. Va tenir la mateixa acceptació general la moció destinada a desplegar un Pla d’Eficiència Energètica i d’instal·lacions Fotovoltaiques als centres educatius de Martorell per contribuir a la transició energètica.

Font: El govern local destinarà 650 mil euros d’estalvi pressupostari de 2021 a via pública i manteniment d’instal·lacions