El Martorell del futur es defineix a l’Agenda Urbana 2030, presentada al Molí Empresa

Categories General

L’Ajuntament de Martorell ha presentat l’Agenda Urbana 2030 i el seu nou espai web, que detalla els objectius per al futur del municipi. Aquesta eina de planificació estratègica s’alinea amb les agendes urbanes nacionals i internacionals a la recerca d’un desenvolupament més sostenible i equilibrat en la propera dècada. El document pretén impulsar Martorell com a ciutat innovadora, assumint la capitalitat del Baix Llobregat Nord i preparant-la per als reptes actuals i de futur.

L’acte s’ha celebrat al Molí Empresa i l’ha presidit el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Albert Fernández, qui ha donat la benvinguda als assistents. També han intervingut el Coordinador General de l’Ajuntament, Rodrigo Alaminos, i la tècnica referent de l’Agenda Urbana de Martorell, Anna Pagliuso.

És un procés de planificació estratègica urbana i territorial, basada en l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), les agendes urbanes europea, espanyola i catalana, i la participació ciutadana. Un document “per simplificar molt la manera de desenvolupar el municipi tenint en compte els aspectes socials i ambientals”, comenta el regidor Fernández. Sobretot perquè “la realitat d’avui no es la mateixa que la de fa cinc o deu anys ni la que serà d’aquí a deu anys. Per tant, es tracta d’un document viu i obert per adaptar-nos constantment a la realitat del municipi i del seu entorn”.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament

Alaminos ha argumentat que “Martorell és molt complex per diferents motius: pel seu terme municipal tan petit, per les infraestructures, per la topografia, per la seva posició a l’Àrea Metropolitana, per aglutinar molta gent d’arreu, pel seu teixit industrial i la varietat dels seus barris”.

Aquesta complexitat, canvis, transformacions i reptes, fan que “cada cop tinguin menys sentit els plans urbanístics de 30 anys de durada, ja que es tornen molt rígids, com passa amb el nostre Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)”.

Rodrigo Alaminos, Coordinador General de l’Ajuntament

Per això, el coordinador aboga “per un nou instrument que sigui paraigües de totes les planificacions que es fan. Un nou full de ruta que alineï tots els plans, i que ja fan moltes ciutats” des que la ONU, l’any 2015, va començar a aplicar uns ODS comuns arreu”.

Rodrigo Alaminos, Coordinador General de l’Ajuntament

L’Agenda es desglossa en 17 ODS i, a Martorell, es basa en 10 objectius estratègics per seguir generant oportunitats vitals, inclusió i benestar social, sense malmetre l’entorn ni el futur de les properes generacions. Són: ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-ho i protegir-ho; evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent; prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic; millorar la resiliència; fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular; fomentar la cohesió social i buscar l’equitat; impulsar i afavorir l’economia urbana; garantir l’accés a l’habitatge; liderar i fomentar la innovació digital i millorar els instruments d’intervenció i governança.

El resultat final és un document de caràcter estratègic, transversal i no normatiu que orienta les polítiques urbanes cap a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. És un instrument que les administracions públiques poden utilitzar per a propiciar millores en els àmbits de la planificació estratègica, de la normativa, del finançament de plans, projectes i programes, de la governança i de la participació.

Per complir els reptes que l’Agenda Urbana de Martorell 2030 ha d’assolir, es va dibuixar un Pla d’Acció que ha implicat a tots els actors del territori -públics i privats-, a l’hora d’identificar les necessitats del territori i abordar els seus reptes en un horitzó a mig i llarg termini, establint línies d’actuació i marc de finançament. Anna Pagliuso destaca que aquest Pla d’Acció “es basa en tres dimensions: la social, l’ambiental i l’econòmica, tres eixos estratègics en cadascuna d’elles i diverses línies d’acció”.

Anna Pagliuso, tècnica referent de l’Agenda Urbana de Martorell

Quant a la dimensió social, les accions s’encaren a una transformació social per a que Martorell sigui una societat activa i cohesionada al cent per cent i que fomenti l’autonomia i l’arrelament de les famílies.

A nivell ambiental, es pretén la transformació cap a una ciutat resilient, sostenible i saludable -equilibri dels barris-, nova infraestructura verda i reconnexió amb l’ entorn natural-, rehabilitació de barris i edificis, fomentar la reducció de la petja ecològica i de l’índex de persones sedentàries amb problemes de salut, entre altres.

Finalment, la dimensió econòmica busca la diversificació i la innovació, i posa el focus en la formació i l’ocupació de qualitat. També es busca una ampliació de les ofertes laborals i formatives de qualitat, i la potenciació de l’ocupació i l’autonomia. Es fomentarà la incorporació d’empreses de nous sectors complementaris als existents i innovadors per acompanyar el desenvolupament de la industria 4.0. Tot plegat per reafirmar el paper de Martorell com a capital del Baix Llobregat Nord, amb una activitat econòmica potent i societat activa.

Pagliuso afegeix que “s’ha creat un observatori que analitza un total de 75 indicadors: són de caire descriptiu -per saber com està Martorell-, estratègic -per veure com avança respecte altres municipis- i executiu -en què la ciutadania impacta en les accions, com ara el Consell d’Infants, per exemple-“.

Anna Pagliuso, tècnica referent de l’Agenda Urbana de Martorell

La confecció de l’Agenda Urbana comptat “amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, amb qui hem treballat conjuntament”, destaca el regidor Fernández, i afegeix “una part de participació ciutadana, per reflectir la realitat social del municipi, amb diferents tallers per posar en comú les necessitats o el que afecta Martorell”. Tothom té “un paper molt important en la decisió de com ha de ser el Martorell del futur”.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament

Com que l’Agenda Urbana de Martorell 2030 és el paraigües sota el qual es desenvoluparan tots els plans i projectes per a Martorell fins el 2030 i que es vol aprofitar els espais d’intercanvis existents, a la mesura del possible, es proposa la Creació de l’Observatori de l’Agenda Urbana de Martorell 2030 que tindrà quatre components principals: una taula política; una taula tècnica; una taula de ciutadanes i una taula de Plans i Projectes.

Font: El Martorell del futur es defineix a l’Agenda Urbana 2030, presentada al Molí Empresa