El telèfon CAT112 registra 5.475 trucades de Martorell l’any 2022

Categories General

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència de Catalunya CAT112 , que depèn del Departament d’Interior de la Generalitat, va registrar un total de 5.475 trucades des de Martorell l’any 2022. Principalment van ser per motius sanitaris, essent el mes d’agost el de més incidència. De tota Catalunya, el CAT112 va rebre va rebre l’any passat un global de 3.391.044 trucades.

A Martorell, la tipologia de les trucades per motius d’assistència sanitària va ser la que va rebre més avisos amb 2.007, seguida de seguretat amb 1.847; trànsit amb 931 trucades; sobre altres incidències se’n van atendre 261; i sobre civisme 257. En menor proporció hi trobem les trucades per incendi amb 95; accident amb 35; per fuites de subministraments (aigua, gas, altres) amb 28; medi ambient 12 i meteorologia amb 2.

Pel que fa al mes que va registrar més trucades al CAT112 des de Martorell va ser l’agost amb 509, de les quals 181 van ser per temes sanitaris i 159 per seguretat. Per contra, el mes amb menor incidència d’avisos va ser el febrer amb 380 trucades.

El CAT112, va rebre l’any passat un total de 3.391.044 trucades a tot Catalunya. D’aquestes, 2.234.855 van ser trucades operatives que van generar 1.687.133 incidents, els quals van activar algun tipus de recurs operatiu (policia, bombers, emergències mèdiques, agents rurals o protecció civil).

La xifra total de trucades del 2022 suposa un augment d’un 7% respecte l’any anterior mentre que les trucades operatives van augmentar un 6,6% respecte del 2021. L’any 2021, el total de trucades va ser de 3.169.109 i les trucades operatives van ser 2.096.884.

De totes les trucades gestionades l’any 2022, el mes que es van atendre més trucades va ser el juliol (352.612), el juny (336.039) i l’agost (322.989). Per contra, el mes amb menys trucades va ser el febrer (215.162 trucades) i el març (233.130).

Pel que fa a les tipologies de trucades operatives rebudes al 112 l’any 2022, el gruix més important van ser les de seguretat, seguides per les d’assistència sanitària, els accidents de trànsit i el civisme, entre altres.

Des del Baix Llobregat l’any passat es van fer 162.023 trucades al telèfon d’emergències 112, un 6,5 % més que l’any 2021. La majoria d’aquestes trucades van ser demanar assistència sanitària 60.688; per motius de seguretat 53.173; 22.430 per motius de trànsit; per incendis 8.373 trucades; i per civisme 7.306 trucades.

Font: El telèfon CAT112 registra 5.475 trucades de Martorell l’any 2022