En marxa la Unitat funcional de recuperació i projecte de vida del Sagrat Cor

Categories General

En el marc del procés de reconversió de les unitats de llarga estada de salut mental impulsat pel Departament de Salut, l’Hospital Sagrat Cor de Martorell va posar en marxa, el mes de juny, la Unitat funcional de recuperació i projecte de vida, que forma part d’una de les cinc experiències pilot que s’estan desenvolupant a Catalunya.

Aquest procés implica un canvi de model basat en la potenciació dels serveis comunitaris per tal d’evitar els ingressos de llarga durada en cinc territoris pilots -un d’ells l’àrea d’influència del Centre de Salut Mental de Martorell (CSMA)- on les persones afectades per un trastorn mental amb condició de complexitat rebin els suports necessaris per poder viure a la comunitat sense necessitat d’ingressar en la llarga estada hospitalària.

L’objectiu d’aquestes Unitats funcionals de recuperació i projecte de vida és garantir l’autonomia i el projecte de vida independent a la comunitat d’aquest col·lectiu de pacients. Abordatge integral a través de programes transversals i sempre respectant la voluntat del pacient.

Tota persona atesa a una unitat funcional comptarà un seguit d’intervencions simultànies en els diferents programes que configuren la unitat funcional i que es base en un reforç del Pla de Serveis Individualitzats (PSI+); la creació de l’Espai Àgora, i un programa específic de recuperació funcional d’alta intensitat dels Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC).

El PSI+ consisteix en duu a terme un tractament assertiu comunitari, és a dir, un acompanyament intensiu del pacient des de la comunitat, avaluant les seves necessitats, realitzant un pla de recuperació individualitat, i proporcionant un tractament integral de salut mental en l’entorn social i natural de les persones, centrat en les seves necessitats i ajustat en la intensitat de forma personalitzada. Aquest programa el duen a terme tres professionals de l’Hospital Sagrat Cor -un educador social, una treballadora social i un infermer- els quals es reuneixen dues vegades per setmana per compartir casos.

Espai Àgora s’entén com un espai obert de baixa exigència (persones usuàries sense vinculació amb els serveis comunitaris) i d’utilització flexible, el qual ha de permetre i garantir la possibilitat de treballar les activitats de la vida diària bàsiques (higiene, vestir i alimentació) i instrumentals. L’objectiu final d’aquest espai és possibilitar una adherència i vinculació a l’SRC.

La previsió és que l’Espai Àgora de la Unitat funcional liderada per l’Hospital Sagrat Cor s’ubiqui a l’SRC de Martorell i que compti amb els elements necessaris perquè les persones usuàries puguin des de prendre un cafè, fer algun àpat calent, a realitzar la seva higiene personal. A l’espai hi treballaran quatre integradores socials (dues en torn de matí i dues de tarda).

El tercer element d’aquestes unitats funcionals és el Programa de recuperació funcional d’alta intensitat, on s’ofereix una atenció individualitzada i un baix nivell d’exigència de les activitats, adaptades a nivell temporal i d’intensitat a les capacitats de les persones participants, tenint en compte les dificultats que presenten a l’hora de seguir els programes i activitats de l’SRC.

Qualsevol dispositiu territorial, previ acord amb els referents del CSMA de la persona usuària, podrà demanar la inclusió de la persona afectada a la unitat funcional. La previsió inicial és que la unitat funcional atengui entre 10 i 15 pacients simultàniament i que el període d’intervenció tingui una temporalitat no superior a dos anys.

Els professionals de l’Hospital Sagrat Cor que participen avui dia en aquest espai multidisciplinari que constitueix la Unitat funcional de recuperació i projecte de vida són el coordinador de la unitat, Carlos Márquez (infermeria), Ismael García (educació social), Marta Escorigüela (treball social) i Estefania Cortés (integració social).

The post En marxa la Unitat funcional de recuperació i projecte de vida del Sagrat Cor appeared first on Web de notícies de l’Ajuntament de Martorell .

Font: En marxa la Unitat funcional de recuperació i projecte de vida del Sagrat Cor