FGC adapta la senyalització de les estacions i els trens a les mesures d’autoprotecció davant del coronavirus

Categories General

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) instal·larà a les seves estacions i trens una nova senyalització per a millorar l’autoprotecció de les persones usuàries en l’ús del transport públic durant l’episodi d’emergència sanitària. D’aquesta manera, Ferrocarrils facilita a les persones usuàries el compliment d’aquestes mesures d’autoprotecció davant del progressiu increment de demanda d’aquestes setmanes i el que es pugui produir durant les properes fases de desescalada, que implicaran una major utilització del transport públic.

Pel que fa a vestíbuls i andanes, Ferrocarrils instal·larà senyalització per garantir la distància de seguretat entre les persones usuàries davant de les màquines de venda de bitllets i en els accessos a les màquines validadores. També se senyalitzarà la distància de seguretat a les andanes mentre s’espera el tren i es col·locaran fletxes en el paviment per facilitar els moviments amb seguretat de les persones usuàries.

A l’interior dels trens, seguint els actuals requeriments d’ocupació d’un 50% dels seients i de dues persones per metre quadrat a les plataformes, Ferrocarrils senyalitzarà aquells seients on cal evitar asseure’s i també els espais on les persones s’hi han d’estar dempeus. Amb aquesta senyalització a les plataformes FGC garanteix que les persones que viatgin dretes ho puguin fer de forma segura respectant la distància de seguretat.

A més, Ferrocarrils també instal·larà a estacions i trens senyalització específica per recordar a les persones usuàries les mesures d’autoprotecció davant del coronavirus que cal tenir en compte: l’obligatorietat de l’ús de mascareta quan s’utilitzi el transport públic, mantenir la distància de seguretat amb les altres persones usuàries, respectar l’ocupació dels seients i evitar les hores punta i les aglomeracions.

Per últim, FGC reforçarà la confiança i la tranquil·litat de l’usuari en l´ús del transport públic facilitant l’ús de dispensadors de gel hidroalcohòlic en els accessos de les principals estacions.

Totes les mesures adoptades per FGC i les recomanacions que es fan als usuaris es poden consultar a fgc.cat/mesures-excepcionals/ , l’espai del web d’FGC amb tota la informació relacionada amb l’adaptació del servei de Ferrocarrils a l’emergència sanitària.

Font: FGC adapta la senyalització de les estacions i els trens a les mesures d’autoprotecció davant del coronavirus