La Generalitat declara un episodi d’alta contaminació per partícules a tot el territori català

Categories General

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat avui un episodi d’alta contaminació per partícules a tot el territori català. La mesura es pren atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 18 de febrer, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui.

La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d’ahir van ser superiors a 80 μg/m³ en 16 estacions de mesurament (10 d’aquests punts a la Zona de Protecció Especial) i de més de 50 μg/m³ en altres 27 estacions. Així mateix, la previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran.

Reduir la generació i la resuspensió

L’episodi d’alta contaminació per partícules (PM10) suposa gestionar la velocitat a les vies ràpides, a través del Servei Català de Trànsit, informar la població perquè utilitzi els transports públics si s’ha de desplaçar, emetre consells generals a través del CECAT i de l’ATM, a més d’instar a les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres.

En concret, es recomana a la ciutadania: Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit. Utilitzar el transport públic en la mesura del possible. Reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Utilitzar el cotxe compartit. Realitzar una conducció eficient. Arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.

En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que produeixi les emissions més baixes. Regular la climatització de les llars. Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades. Limitar la crema de rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

També es demana a les indústries que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir. Així mateix, es restringeixen les operacions d’asfaltar o enquitranar els carrers, es suspèn qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d’episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible, i es prohibeix en les obres l’ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols, entre altres mesures.

Moderar les activitats a l’aire lliure

Els nivells de partícules són elevats a tot el territori. Per aquest motiu és convenient, segons el protocol consensuat amb el Departament de Salut, que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l’activitat a l’aire lliure. També es demana a tota la població evitar l’exercici físic intensiu a l’exterior. Tots els detalls es poden consultar al Canal Salut .

Podeu consultar els nivells de la qualitat de l’aire a temps real a través de l’aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat o del web d’informació de les dades de qualitat de l’aire.

Font: La Generalitat declara un episodi d’alta contaminació per partícules a tot el territori català