La Policia Local fa campanya de control a conductors de patinets i bicicletes per a que compleixin la normativa

Categories General

La Policia Local de Martorell posa en marxa aquesta setmana una campanya de control dels vehicles de mobilitat personal (VMP). Es tracta d’una iniciativa que es desplega arreu del territori català, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit. Els agents de la Policia Local comproven, fins el proper 26 de maig, si s’està complint amb la normativa vigent.

Des del passat dilluns i fins aquest diumenge és en marxa la campanya, tant a Martorell com arreu de Catalunya, que té com a principal objectiu “vetllar pel compliment de la normativa en matèria de vehicles de mobilitat personal, especialment de patinets i bicicletes”. Així ho avança el cap de la Policia Local de Martorell, el sotsinspector Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez, cap de la Policia Local de Martorell

Els agents tenen en compte un seguit d’elements a l’hora de fer el pertinent control a aquests vehicles: les condicions de circulació; el consum d’alcohol i de drogues; l’ús del casc i d’altres elements de protecció; les parades i estacionaments i l’ús que en fan els menors.

Quant a les condicions de circulació, els conductors de VMP poden ser denunciats en el cas de circular per voreres i zones de vianants, amb l’excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que rodin al pas de persones; circular amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle; circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so; l’ús de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció i circular de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants.

També es té en compte l’obligatorietat dels conductors de sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues i, en cas de donar positiu, es trametrà la corresponent denúncia. En concret, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat, i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.

Pel que fa a l’ús del casc, és obligatori tal i com estableix l’ordenança municipal. Aquest és el criteri vàlid, ja que en l’actualitat no hi ha una regulació d’aquest punt en el Reglament General de Circulació (RGC).

Quant al seu estacionament, als VMP els serà d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments de l’article 90 i següents del Reglament General de Circulació (RGC).

Els agents tindran també molt en compte el control de l’edat en la conducció. Així, a les infraccions fetes per menors d’edat, la normativa especifica que han de respondre solidàriament amb ell de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, per motiu de l’incompliment de l’obligació imposada a aquests. El cap de la Policia Local de Martorell sintetitza tots aquests paràmetres.

Alfonso Sánchez, cap de la Policia Local de Martorell

La campanya s’acompanyarà d’un treball estadístic. La Policia Local de Martorell remetrà a Trànsit les dades obtingudes, per tal de poder realitzar el treball d’agregació de resultats de tot el territori i donar-ne visibilitat pública per mitjà d’un informe de resultats globals.

The post La Policia Local fa campanya de control a conductors de patinets i bicicletes per a que compleixin la normativa appeared first on Web de notícies de l’Ajuntament de Martorell .

Font: La Policia Local fa campanya de control a conductors de patinets i bicicletes per a que compleixin la normativa