L’Ajuntament autoritzarà l’ampliació de terrasses quan es puguin obrir i suspendrà la taxa d’ocupació de la via pública fins a finals d’any

Categories General

L’Ajuntament de Martorell adoptarà dues mesures per ajudar els propietaris de bars i restaurants amb terrasses a recuperar la normalitat als seus establiments quan la nostra població s’incorpori a la fase 1 del desconfinament pel coronavirus. El consistori permetrà ampliar l’espai de terrasses exteriors d’aquests negocis, de manera excepcional i temporal, fins a finals d’any. D’altra banda, suspendrà la taxa per ocupació de la via pública, també fins el 31 de desembre.

El govern local autoritzarà l’ampliació, de forma excepcional i temporal, de l’espai per a la instal·lació de terrasses a la via pública tan bon punt Martorell entri en la fase 1 de desescalada per la Covid-1. El consistori pretén així facilitar al màxim la reactivació de l’economia local, sempre en paral·lel a l’aplicació de les mesures de seguretat previstes en la lluita contra l’expansió de la pandèmia.

L’alcalde, Xavier Fonollosa, detalla que l’ampliació de les terrasses pot arribar a ser “de fins al doble o el triple d’espai respecte l’actual”, una mesura que contrarestarà la que obliga aquests negocis a reduir a la meitat l’aforament, per raons de segurerat. Això sí, recalca que l’ampliació “sempre es farà en funció de les característiques de la via pública, garantint el pas dels vianants i l’entrada als domicilis”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

 

Així mateix, l’Ajuntament suspendrà l’aplicació de les tarifes per ocupar la via pública amb taules, cadires i tendals amb finalitat lucrativa. Aquest fet comporta “la suspensió de l’ordenança fiscal que regula els preus públics per les terrasses des del 14 de març i fins a finals d’aquest any. És a dir, els propietaris no pagaran la taxa a l’Ajuntament”, diu Fonollosa. Una mesura que els suposa “una ajuda econòmica, per no carregar més d’obligacions aquestes persones amb negocis que fa quasi dos mesos que no facturen”.

 

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Igualment, es retornarà als propietaris de bars o restaurants les quantitats que ja havien satisfet en concepte de Taxa per ocupació de la via pública, de manera proporcional al període del 14 de març al 31 de desembre.

En aquest nou escenari, els establiments hauran de sol·licitar igualment el permís d’ocupació de la via pública, a la Seu electrònica de l’Ajuntament -tràmit Llicència d’ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrasses o vetlladors-. També podran sol·licitar la renovació de les terrasses ja autoritzades i l’autorització de noves terrasses per a aquells establiments que no les havien sol·licitat en anys anteriors.

Les autoritzacions atorgades durant aquest període permetran ampliar excepcionalment la superfície per a la instal·lació de terrasses, segons es determini en cada cas per part de la Policia Local i els serveis tècnics municipals, amb vigència fins al 31 de desembre d’enguany.

Mesures d’higiene i de prevenció en la prestació de servei en terrasses

Els propietaris dels establiments hauran de respectar les mesures higièniques extraordinàries establertes per les autoritats sanitàries envers els seus clients i el personal, i disposar de la pòlissa de responsabilitat civil que cobreix el risc de la seva terrassa, vigent i en tot moment. Les mesures són:

-Netejar i desinfectar l’equipament de la terrassa, incloent taules, cadires i qualsevol altra superfície de contacte entre clients.

-Prioritzar els jocs de taula d’un sol ús i, en el cas que no sigui possible, evitar l’ús de les mateixes estovalles o estalvis amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis.

-Instal·lar per al públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a l’entrada de l’establiment o local i sempre en condicions d’ús.

-Fomentar el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, i netejar i desinfectar el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l’empleat no és sempre el mateix.

-Evitar l’ús de cartes d’ús comú i optar per dispositius electrònics propis, pissarres o cartells.

-Emmagatzemar en recintes tancats els elements auxiliars del servei -vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles-. Si no és possible, dipositar-los lluny de zones de pas de clients i treballadors.

-Eliminar productes d’autoservei -tovallons, portaescuradents, setrilleres i similars-, i prioritzar sistemes d’un sol ús.

-Ocupació màxima d’una persona als lavabos per a clients, excepte si necessita assistència -es permetrà un acompanyant-. Caldrà netejar i desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops a el dia.

Mesures d’higiene i de prevenció per al personal treballador

El propietari haurà de complir amb les obligacions de prevenció de riscos de la legislació vigent, tant amb caràcter general com per prevenir el contagi de la Covid-19.

-Tots els treballadors hauran de tenir equips de protecció individual adequats i gels hidroalcohòlics amb activitat virucida o, quan això no sigui possible, aigua i sabó. L’ús de mascaretes serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat d’uns dos metres entre treballador i client o entre treballadors. Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre l’ús dels equips de protecció.

-La disposició dels llocs de treball, torns i resta de condicions al centre es modificaran per garantir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre treballadors, i serà responsabilitat del titular de l’activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.

-S’habilitarà un espai per a que el treballador es canvïi de roba i calçat en arribar a la instal·lació i en acabar el torn, abans de sortir-ne. L’espai ha tenir taquilles o, si més no, un porta-vestits o similar per a que els empleats deixin la seva roba i objectes personals.

-Les mesures de distància previstes s’han de complir als vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors, i a les àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d’ús comú.

-Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon 061 Salut Respon. El treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Font: L’Ajuntament autoritzarà l’ampliació de terrasses quan es puguin obrir i suspendrà la taxa d’ocupació de la via pública fins a finals d’any