L’Ajuntament celebrarà dilluns el Ple Municipal a El Círcol a porta tancada

Categories General

Seguint les recomanacions de precaució del coronavirus dictades pel Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 16 de març, el Ple Municipal ordinari del mes de març, a les 20.00h, a porta tancada per reduir el risc de contagi. Atès que la sala de plens és un espai de petites dimensions, la sessió es traslladarà a El Círcol per poder guardar la distància de seguretat entre els assistents.

L’alcalde Xavier Fonollosa ha comunicat que, amb la finalitat de reduir la durada de la sessió a no més de mitja hora, només se sotmetran a debat i votació els punts de l’ordre del dia propis de la part resolutiva. Aquests són:

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (17-02-20)

2. Proposta d’aprovació provisional de l’establiment de la taxa per drets d’examen i participació en processos selectius, així com de l’aprovació provisional de la respectiva ordenança fiscal reguladora (2819/2019).

3. Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2020 del personal funcionari, laboral i eventual de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell (exp. 938/2020).

4. Proposta d’aprovació de la modificació de la plantilla del personal de Martorell gestió del sòl, empresa municipal, societat limitada (exp. 906/2020).

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

No hi haurà mocions, no es donarà compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de febrer de 2020, ni hi haurà interpel·lacions, preguntes o precs. Els punts exclosos de l’ordre del dia, si s’escau, es podran incorporar a la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril de 2020.

Ràdio Martorell no retransmetrà la sessió en directe, però podran seguir la informació plenària al Radioinformatiu i al web de l’Ajuntament.

Font: L’Ajuntament celebrarà dilluns el Ple Municipal a El Círcol a porta tancada