L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns el darrer Ple Municipal de l’any

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà el proper dilluns 19 de desembre, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming   de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (21-11- 22).

2. Proposta d’aprovació de la concessió de la bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, relatiu a la llicència urbanística d’obres per a la reforma i adequació de la planta primera i accés de l’edifici de l’Institut Joan Oró (exp. 9251/2022).

3. Proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns i drets de la corporació a data 31/12/2021 (exp. 7871/2022).

4. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya relacionada amb la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del moviment #regularizaciónya per a una regularització extraordinària de persones migrants a l’Estat espanyol.

5. Moció que presenta el grup municipal de Junts x Martorell, pels mateixos drets i obligacions de treball de les persones amb discapacitat.

B) Activitat de control

6. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de novembre de 2022.

7. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la Junta de govern local.

8. Interpel·lacions.

9. Preguntes.

10.Precs.

Font: L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns el darrer Ple Municipal de l’any