L’Arc Metropolità i la Diputació avancen en la coordinació d’àmbits que afecten el territori

Categories General

Aquest dijous, representants de l’Arc Metropolità s’han reunit amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marin, per presentar formalment els objectius de l’Arc i exposar com s’hi estan treballant diferents qüestions de caràcter supramunicipal. D’aquesta manera es vol avançar en l’establiment de possibles línies de col·laboració i suport mutu, tot reforçant els municipis de la segona corona com a interlocutors en la planificació de la Regió Metropolitana i el conjunt de la província.

La reunió ha estat encapçalada per la presidenta de l’organisme i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, amb la presència de Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell i vicepresident de l’Associació de l’Arc Metropolità; David Bote, alcalde de Mataró, secretari general i tresorer de l’Associació; Josep Mayoral, alcalde de Granollers; Josep Monràs, alcalde de Mollet.; Ana María Martínez, alcaldessa de Rubí; Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú; i Lluïsa Melgares, tinenta d’alcaldessa de Terrassa.

Entre els temes que s’han posat sobre la taula, hi ha la necessitat de col·laborar en la planificació i execució d’infraestructures, l’impuls de la mobilitat atenent criteris d’eficiència i sostenibilitat, el treball conjunt en qüestions relacionades amb la qualitat de l’aire, incloent-hi el desenvolupament de Zones de Baixes Emissions, polítiques d’habitatge que donin resposta a la situació real del municipis i a les necessitats de la ciutadania i l’ordenació global del territori.

Tal com ha explicat Marta Farrés “quan ens vam constituir com a Associació, les ciutats fundadores ens vam comprometre a treballar conjuntament en temes que traspassen l’àmbit municipal i reivindicar la nostra veu comuna en la planificació global del país. Per això estem reforçant la coordinació entre nosaltres i alhora potenciant la interlocució amb el conjunt d’administracions. La trobada amb la Diputació s’emmarca dins aquesta voluntat d’avançar des de la mirada local en el disseny de polítiques globals que donin resposta als reptes que tenim per endavant”.

En aquest marc, Xavier Fonollosa ha remarcat que “valorem molt positivament la trobada amb la Diputació, una administració amb la qual compartim plenament l’objectiu de treballar pel desenvolupament del territori i que a més té en el municipalisme un dels seus pilars. Estem convençuts que, partint d’aquesta base, trobarem múltiples vies de col·laboració”.

Precisament “la plena sensibilitat per les problemàtiques i reptes del món local que, per definició, caracteritza la Diputació” ha estat un dels aspectes remarcats per David Bote, qui ha afegit que “estem molts satisfets amb la trobada, que contribuirà a reforçar el diàleg i el treball en xarxa en benefici del conjunt de ciutadans i ciutadanes”.

Nascuda al 2021, l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità la conformen Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Martorell. L’objectiu de l’entitat és establir una estratègia conjunta i coherent de tot aquest àmbit territorial, així com cercar sinergies i treballar conjuntament, garantir una bona qualitat de vida als seus ciutadans i dotar els municipis de bones infraestructures i connexions, tot fent especial atenció en la seva manera de fer a les qüestions ambientals.

Poden sumar-se a l’Associació municipis de més de 25.000 habitants. Els que tenen menys població hi tenen garantida la representació a través del Consells Comarcals, que també s’hi poden integrar. Les comarques dels municipis fundadors sumen 2,9 milions d’habitants.

Font: L’Arc Metropolità i la Diputació avancen en la coordinació d’àmbits que afecten el territori