Les quatre residències de gent gran de Martorell, sense cap cas de coronavirus

Categories General

Després de tres mesos i mig d’epidèmia, a Martorell no hi ha cap usuari de les residències de gent gran positiu de coronavirus. Els quatre centres de la nostra població funcionen amb normalitat, seguint el Pla sectorial de represa en l’àmbit residencial elaborat per la Generalitat de Catalunya. El protocol permet que els residents recuperin alguns hàbits, com ara sortir als espais exteriors, rebre visites o passar les vacances al domicili familiar.

L’alcalde Xavier Fonollosa es congratula per la bona notícia, tot i que “l’hem de prendre amb la prudència que requereix el moment”. “Que no hi hagi cap positiu farà una mica més fàcil el dia a dia a les residències i permetrà el tan desitjat retrobament amb les famílies”.

Les residències de gent gran han estat des de l’inici de l’epidèmia, juntament amb els hospitals i els CAP, els centres on s’ha viscut més intensament la lluita contra el virus. “Els usuaris i les seves famílies, han patit directament els estralls de la COVID-19. I el personal sociosanitari ha hagut de fer un esforç extraordinari en unes condicions molt difícils”, apunta Fonollosa, qui agraeix, un cop més, el gran esforç dels professionals per cuidar tothom, però especialment la gent gran.

Lliures de COVID, a dia d’avui, les residències martorellenques compleixen amb el Pla sectorial de represa de la normalitat en l’àmbit residencial de la Generalitat, que vol donar resposta a les necessitats de les persones que hi viuen, incidint sobretot en la identificació precoç dels casos de COVID-19 per evitar-ne la propagació. El protocol incideix en la detecció precoç de casos i la gestió dels aïllaments de persones que viuen en residències; l’acceptació d’ingressos als centres residencials; les visites de familiars i sortides de residents; la recuperació de la normalitat convivencial i les activitats als centres.

A més, proposa que tots els residents i professionals que treballen en els centres siguin objecte de control clínic i epidemiològic diari per tal d’incidir en una detecció precoç. Les persones que ingressin han de disposar d’una PCR negativa realitzada en un termini inferior a les 24-48 h els dies previs preferiblement, mai més enllà de cinc dies, així com la declaració de la família conforme no ha estat en contacte estret amb cap cas sospitós, probable o confirmat de COVID-19 en els darrers 10 dies.

Visites familiars i sortides

Les visites s’autoritzen a persones que viuen en residències classificades com a verdes i taronges. Es deneguen les visites als centres que encara no mostrin un control adequat de la infecció. En aquests casos s’autoritzarà les vistes de familiars quan el suport i procés d’atenció a les persones ho aconsellin i especialment en situació de final de vida.

Els residents més autònoms poden sortir sols sempre i quan tinguin capacitat per complir les mesures de protecció establertes com ara l’ús de mascareta i la correcta higiene de mans. També es podran autoritzar sortides familiars d’un dia.

En el cas de sortides de cap de setmana i vacances també se seguirà el mateix procediment. Així mateix, per estades superiors a tres setmanes, cal fer aïllament preventiu.

Dades coronavirus a Martorell

Pel que fa a les dades de l’epidèmia a Martorell, avui seguim tenint un pacient positiu ingressat a l’Hospital Sant Joan de Déu, on hi ha, encara tres persones aïllades pendents del resultat de la prova. I tenim 52 veïns i veïnes de Martorell confinats al seu domicili o a les residències després d’haver donat positiu. Avui, no hem de lamentar cap defunció.

Font: Les quatre residències de gent gran de Martorell, sense cap cas de coronavirus