L’OMIC detalla què cal fer si teniu un viatge contractat i sou designats per a formar part d’una mesa electoral

Categories General

Acudir amb rapidesa a la Junta Electoral de Zona i aportar tota la documentació i els justificants disponibles. Aquestes són les accions bàsiques que l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Martorell (OMIC) aconsella a tot ciutadà que pretengui al·legar motius -tant de caire personal com vacacional- per declinar la seva presència a una taula electoral en les eleccions del 23 de juliol.

La coincidència d’aquests comicis en ple període estival i de vacances i el fet que es convoquessin tan recentment -el dilluns 29 de maig- ha generat moltes consultes ciutadanes al voltant de la casuística de l’obligatorietat d’assistir al col·legi electoral si hem estat citats com a presidents, vocals o suplents d’una mesa electoral.

El tècnic de Consum de l’OMIC, Ferran Riera, explica que “en anteriors comicis, les juntes electorals de zona ho resolien a la seva manera. Però ara el Govern i la Junta Electoral Central (JEC) ho han regulat de manera uniforme”. Una normativa reguladora comuna basada en la instrucció 6-2011.

La gent de Martorell ha de fer les al·legacions “en un termini màxim de 7 dies després de la recepció de la notificació, acudint a la nostra Junta Electoral de Zona, que és al carrer de Vidal Ribas número 23 de Sant Feliu de Llobregat”.

Ferran Riera, tècnic de l’OMIC

Una de les possibles situacions d’exempció contemplades és tenir contractat un viatge i/o allotjament abans del 29 de maig. Riera adverteix que “un cop ens dirigim a la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu, cal aportar tota la documentació possible: bitllets d’avió, números de localitzadors de reserves, certificats o documents conforme tenim una reserva en càmping o hotel. Si no, la Junta podria no acceptar-ho”.

Ferran Riera, tècnic de l’OMIC

L’OMIC informa que algunes línies aèries com Vueling contemplen la devolució com a solució extrema, per la qual cosa caldrà presentar la documentació del nomenament. Iberia, de la seva banda, permetrà el canvi de bitllet o bé el reembors. Per contra, Renfe no retornarà l’import dels bitllets de tren, llevat si s’ha contractat la tarifa ‘Elige’ -que entre les seves condicions inclou el primer canvi de data de manera gratuïta i la resta per 10€ i la devolució de un 70% del import per anul·lació-.

També es recomana a les persones afectades que revisin si, al contractar el viatge, s’inclou una assegurança contra cancel·lacions i si aquest fet hi està inclòs.

Riera explica que les argumentacions vacacionals podran ser vàlides sempre que hi hagi desplaçament o viatge, però que “hi ha un cas que ha quedat en l’oblit: si me’n vaig de vacances en cotxe al poble dels pares i, per tant, no puc aportar un comprovant de viatge ni una reserva d’allotjament, ja que no comporten una pèrdua econòmica. Malauradament, en aquest cas no hi haurà més remei que acudir a la taula electoral”.

Ferran Riera, tècnic de l’OMIC

Altres motius acceptats de forma automàtica com a renúncia són el fet de ser major de 65 anys i menor de 70; tenir una discapacitat; ser pensionista d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa; estar en situació d’incapacitat temporal per treballar -acreditada amb una baixa mèdica- i les persones que són a la presó o en un hospital psiquiàtric.

També n’estan exemptes les dones embarassades de més de sis mesos i les mares durant la lactància -fins que el nadó compleixi nou mesos-. També qui fa cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o cura directa i continuada d’un familiar de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d’edat, accident o malaltia, no es pugui valer per si mateix.

D’altra banda, la Junta valorarà situacions com ara ser pare o mare d’algun menor de 14 anys i poder acreditar documentalment que l’altre progenitor no se’n pot fer cura el dia de les eleccions i que no hi ha ascendents o altres fills majors que ho puguin fer; o bé persones que han de concórrer a esdeveniments considerats d’especial rellevància i inajornables, o que si s’ajornessin provocarien especials perjudicis econòmics si l’interessat és especial protagonista o hi guarda una relació de parentesc.

Font: L’OMIC detalla què cal fer si teniu un viatge contractat i sou designats per a formar part d’una mesa electoral