L’OMIC i la Diputació de Barcelona fan recomanacions per evitar fraus en les visites d’instal·ladors de gas

Categories General

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Martorell, amb el suport de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona, ha activat una campanya per tal d’informar i prevenir a la ciutadania dels casos de frau en les visites d’instal·ladors. Desconfieu de les visites inesperades d’empreses instal·ladores que es presenten al vostre domicili per realitzar la revisió del gas, si no heu sol·licitat expressa i prèviament el seu servei o aquestes visites no us han estat notificades per la vostra empresa subministradora.

Davant les consultes i reclamacions dels usuaris de gas butà sobre la revisió de les instal·lacions i segons la normativa actual, cal que recordeu que la revisió periòdica de les instal·lacions fixes de gas butà s’ha de fer cada cinc anys. La persona titular és qui ha de sol·licitar la revisió reglamentària a una empresa instal·ladora de gas de confiança. Pot ter la revisió del gas qualsevol instal·lador autoritzat pels Serveis Territorials d’indústria de la Generalitat de Catalunya, el qual ha de tenir el carnet acreditatiu corresponent.

Quan un tècnic d’una empresa instal·ladora es presenti al vostre domicili per fer una revisió sapigueu que la vostra empresa subministradora de gas natural, gas butà o propà us informarà, uns dies abans, de la data prevista d’inspecció. Us enviarà una comunicació escrita o posarà un avís a la finca on hi haurà un número de telèfon gratuït per a possibles canvis de data o horari.

El tècnic de Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament de Martorell, Ferran Riera, comenta que és “una estafa recurrent, que succeeix sovint als cascs antics dels pobles amb la gent gran. Tot i que els anys passen i la informació creix, es va perpetuant i volem que amb quatre recomanacions senzilles la gent sigui prou autònoma com per frenar aquestes visites falses i evitar-se problemes. En cas de dubte, es poden posar en contacte amb l’Oficina de Gas Natural, amb l’Oficina de Repsol o a l’OMIC de Martorell al 93 7753752”.

Ferran Riera, tècnic Comerç, Mercats i Consum Ajuntament de Martorell

A les revisions de gas natural l’import el fixa l’administració i us vindrà carregat en la factura de subministrament. No doneu diners en metàl·lic ni feu servir la targeta de crèdit a l’empresa que us faci la inspecció.

A les revisions de gas butà o propà comproveu que l’empresa per la qual treballa l’operari està inscrita al RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya). Consulteu i compareu preus amb altres comercialitzadores. Els preus són lliures, no els aplica l’administració. Abans d’acceptar, cal que el vostre certificat estigui caducat o a punt de fer-ho.

Podeu pagar al comptat o amb qualsevol mitjà que acordeu amb l’empresa instal·ladora. – Recordeu que el contracte de manteniment de calderes i gas butà és optatiu. No signeu cap document si no l’heu llegit abans.

Font: L’OMIC i la Diputació de Barcelona fan recomanacions per evitar fraus en les visites d’instal·ladors de gas