L’OMIC tanca 2022 incrementant el nombre d’atencions als consumidors

Categories General

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Martorell (OMIC), situada al C/ Mur 61, ha tancat l’any 2022 amb 1.657 atencions, 173 més que l’any passat. Els expedients oberts han estat 492, 68 menys que el 2021, el 60% s’han resolt de manera satisfactòria per als consumidors.

El 59% de les atencions s’han fet telefònicament i un 30% via presencial. La resta es s’han formalitzar per via telemàtica, un sistema que l’OMIC vol incentivar ja que permet als usuaris una franja horària de consulta més àmplia i també agilitzar-ne els tràmits.

Pel que fa als motius de les consultes, Ferran Riera, tècnic de l’OMIC, ha explicat que “enguany el tema estrella ha estat el dels subministraments de la llar, sobretot llum i gas. Les reclamacions per aquest motiu han suposat el 32%, a causa dels preus alts, els canvis normatius i els desplaçaments de companyia, i tota la problemàtica que això ha generat. Si ho comparem amb altres anys que la posició número 1 en el rànquing havia estat la telefonia, enguany ha canviat, i les preguntes sobre la llum i el gas han multiplicat per cinc les de telefonia.

Ferran Riera, tècnic de l’OMIC

Pel que fa a l’apartat d’informació i formació en matèria de consum, “des de l’OMIC intentem ser un punt de suport per a l’Ajuntament, els consumidors i els establiments. A través de la nostra pàgina web, de la nostra intervenció a Ràdio Martorell i de les nostres informacions particulars, que ens demanden o que oferim a diferents departaments i establiments, intentem fer arribar la informació necessària”.

Ferran Riera, tècnic de l’OMIC

Quant a dades, l’any 2022 l’OMIC ha facilitat informació de consum a la web municipal o a altres departaments de l’Ajuntament en 30 ocasions. A més, s’han fet 22 activitats de formació, tant interna com externa, i 11 intervencions divulgatives a Ràdio Martorell en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Els objectius de cara al 2023 són mantenir l’apartat de formació i informació en aquestes xifres, incidint de manera especial amb la gent gran per la seva vulnerabilitat, i, a més, fer més accessible el servei de consum als ciutadans de Martorell, tot donant a conèixer quines són les seves funcions i quins temes entren dins de les competències de consum.

Font: L’OMIC tanca 2022 incrementant el nombre d’atencions als consumidors