Primer Ple Municipal ordinari de l’any, aquest dilluns 16 de gener

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà aquest dilluns 16 de gener, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming   de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acte de la sessió ordinària (19.12.22)

2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, a favor de la millora del Sistema Sanitari d’Atenció Primària a Martorell

B) Activitat de control

3. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de desembre de 2022.

4. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la Junta de Govern Local.

5. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 BIS de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

6. Interpel·lacions

7. Preguntes

8. Precs

Font: Primer Ple Municipal ordinari de l’any, aquest dilluns 16 de gener