Professionals de la FHSJDM fan una estada humanitària a l’Hospital de Ghana

Categories General

Durant aquest mes, professionals de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) fan una estada a l’Hospital d’Asafo-Agyei de Ghana a l’Àfrica, per visitar i operar pacients urològics. És una col·laboració humanitària amb l’Organització No Governamental per al Desenvolupament (ONGD) Juan Ciudad de l’ordre hospitalària de Sant Joan de Déu.

L’equip de voluntaris que ha viatjat, del 30 de setembre al 15 d’octubre, està format pel Dr. Miquel Puyol, cap de servei d’Urologia de la FHSJDM, el Dr. Rius, cap de servei de Cirurgia General fins desembre de 2022, i la Sra. Mònica Vallejo, instrumentista també de la FHSJDM, juntament amb el Dr. Rodríguez de Ledesma, cap de servei d’Urologia del Consorci Sanitari de Terrassa i la Dra. Beatriz Gómez, actual R4 del Hospital Infanta Sofía de Madrid.

El Dr. Puyol ha volgut destacar que “és un gran repte per a tots nosaltres el fet de col·laborar amb l´hospital de Ghana i oferir-los la nostra experiència i professionalitat perquè pacients d’allà, amb pocs recursos, tinguin accés a una sanitat digna”.

Sobre l’organització Juan Ciudad ONGD (JCONGD)

Juan Ciudad ONGD (JCONGD) és una Organització No Governamental per al Desenvolupament (ONGD) creada per l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu (OHSJD) a Espanya el 1991, que treballa en l’àmbit social i sanitari des de la Cooperació Internacional, per un Desenvolupament Humà Sostenible i la defensa dels Drets Humans, amb una atenció especial al dret a la salut, promovent l’accés de totes les persones a serveis d’atenció sociosanitària, sent el seu àmbit d’actuació les regions més desafavorides del planeta. Les seves àrees d’actuació són quatre: projectes de cooperació per al desenvolupament, ajuda humanitària, voluntariat i sensibilització i educació per al desenvolupament.

Font: Professionals de la FHSJDM fan una estada humanitària a l’Hospital de Ghana