SEAT signa el seu nou Pla d’Igualtat amb més de 60 mesures per a la inclusió

Categories General

La Comissió d’Igualtat de SEAT ha signat el nou Pla d’Igualtat, que consolida la paritat, la diversitat i la inclusió com a valors presents en l’activitat diària de la companyia i com a principis bàsics per a un creixement responsable i competitiu. Entre d’altres mesures, aquest pla assegura espais de treball lliures d’assetjament sexual, redueix els factors que poden donar lloc a segregació en els processos de selecció i promoció, millora l’atenció a dones víctimes de violència masclista i incorpora noves mesures de conciliació de la vida laboral i personal.

“Gràcies a les noves mesures relacionades amb la conciliació de la vida laboral i personal, els processos de selecció i promoció, la igualtat retributiva, la prevenció i actuació davant la violència masclista, i l’assetjament sexual o per raó de sexe, garantim el nostre desenvolupament com una organització sostenible, inclusiva, diversa i robusta, que està preparada per a liderar la indústria i continuar sent un referent”, ha explicat Laura Carnicero, vicepresidenta executiva de Persones i Organització de SEAT. “Vull agrair l’esforç, la disposició al diàleg i l’aportació de totes les persones que han contribuït al fet que aquest pla sigui una iniciativa de consens i una realitat”, ha afegit.

Amb l’objectiu de millorar la igualtat de tracte i d’oportunitats per a homes i dones, el pla inclou més de 60 mesures concretes. Destaquen les destinades a la formació en matèria d’igualtat per a les persones integrants de les comissions paritàries recollides en l’actual conveni de SEAT i la seva inclusió efectiva en els processos de formació interna de persones directives i en posició de lideratge.

També es pretén revisar l’estratègia de employer brànding des d’una perspectiva de gènere, tant del Programa Trainee com de l’Escola d’Aprenentes per a atreure més talent femení. El pla recull també l’actualització del protocol de violència masclista, i la revisió del procediment contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, ampliant-lo també a altres diversitats com el col·lectiu LGBTI+ i altres tipologies d’assetjament no recollides fins al moment.

En l’àmbit de la conciliació de la vida laboral i personal, després de l’aprovació del pla, SEAT ampliarà de 2 a 3 anys l’excedència per a la cura de familiars, un any més del que s’estableix per llei, i posarà en marxa en les seves plantes de producció un projecte pilot per a l’agrupació de la jornada laboral anual, en concret durant el període estival.

L’any 2012 SEAT va ser pionera en signar el seu primer Pla d’Igualtat que tenia com a objectiu convertir la diversitat en un patrimoni comú a tota la companyia. Actualment, a SEAT treballen gairebé 3.000 dones, que equival al 20% de la plantilla, mentre que el 26% dels llocs directius estan ocupats per dones, la qual cosa suposa un dels percentatges més alts de la indústria automobilística.

El nou Pla d’Igualtat és fruit del treball d’anàlisi, escolta i de diàleg dut a terme durant mesos per una comissió de 26 persones (13 per part de la direcció de la companyia i 13 per part de les persones treballadores) que han representat les diferents sensibilitats i àrees d’activitat de la companyia. El resultat és una iniciativa alineada amb la realitat social actual, les característiques dels nous entorns laborals i les prioritats estratègiques de SEAT. A més, d’un avanç en l’objectiu de la companyia d’impulsar un entorn laboral divers, segur i equitatiu.

Font: SEAT signa el seu nou Pla d’Igualtat amb més de 60 mesures per a la inclusió