Toc d’alerta dels alcaldes de l’Arc Metropolità sobre la urgència de millorar el finançament dels ajuntaments

Categories General

Els alcaldes i alcaldesses de l’Associació de l’Arc Metropolità, entre ells l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, alerten sobre la necessitat urgent de millorar el finançament dels Ajuntaments, un repte que s’hauria d’abordar al més aviat possible partint d’un model concertat entre el Govern de l’Estat, els governs autonòmics i el món local. I és que l’infrafinançament dels municipis ha estat una de les mancances que històricament ha afectat els ajuntaments i a la qual, malgrat les repetides reivindicacions, encara no s’ha donat solució.

A més, la situació que ja patia el món local s’ha vist agreujada per qüestions com la pèrdua d’ingressos derivats de la plusvàlua, l’increment de la despesa energètica i l’increment de l’Índex de Preus al Consum (IPC). L’any 2022, l’impacte per aquests conceptes als municipis de l’Arc Metropolità va ser superior als 83,7 milions d’euros, un 7,6% del total dels pressupostos municipals.

És per això que, més enllà de mesures de caràcter conjuntural, els alcaldes i alcaldesses sol·liciten al Govern de l’Estat la reforma urgent de la llei de finançament dels ens locals i al Govern de la Generalitat l’elaboració urgent d’una llei de finançament local en compliment de l’article 220.1 de l’Estatut de Catalunya.

També demanen les modificacions legislatives necessàries per introduir de manera més àmplia elements de progressivitat en el conjunt dels tributs i que, d’acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, s’articulin els avenços necessaris perquè els ajuntaments puguin gestionar com a mínim el 15% dels Fons Europeus de Reconstrucció Econòmica (Next Generation) transferits a l’Estat.

Alhora se sol·licita la creació urgent d’un fons de compensació municipal que cobreixi la reducció dels ingressos derivats de la reforma de l’impost de plusvàlua.

La plusvàlua representava aproximadament el 4,5% dels ingressos dels municipis de l’Arc. Arran de la sentència que va reduir la capacitat dels ajuntaments en la recaptació d’aquest impost, l’any 2022 aquests municipis només van poder recaptar el 46,64% de l’inicialment previst, amb la qual cosa van deixar d’ingressar més de 26 milions d’euros.

Impacte dels costos energètics i de l’IPC

L’altre factor que ha influït de manera determinant en els pressupostos municipals ha estat l’encariment de la factura energètica en les seves diverses formes. Això ha obligat a modificar els pressupostos per adaptar la despesa a la realitat i no al pressupostat, ja que l’increment de les partides energètiques ha representat el seu encariment en més del 70%, que s’ha hagut de treure d’altres partides de despesa. L’impacte d’aquesta situació en números absoluts l’any passat al conjunt dels municipis de l’Arc va superar el 18 milions d’euros. En relació amb l’energia, els municipis de l’Arc estan treballant conjuntament per desenvolupar projectes que permetin reduir els consums energètics i alhora ampliar els mecanismes d’autoconsum.

Pel que fa a l’IPC, l’any 2022 l’increment de l’Índex de Preus al Consum va ser d’un 5,8%. Aplicant-ho a les despeses (i sense tenir en compte els costos energètics), aquesta pujada s’hauria traduït en un augment de més de 24,4 milions d’euros. Una quantitat a la qual cal sumar altres conceptes com l’increment salarial als treballadors públics.

Font: Toc d’alerta dels alcaldes de l’Arc Metropolità sobre la urgència de millorar el finançament dels ajuntaments