“El més recomanable per a facilitar tot el procés és comptar amb un informe mèdic el més detallat possible” (entrev.)

Categories Cultura

CECÍLIA FÀBREGUES, cap del Servei de Valoracions Departament de Treball, Afers Socials i Promoció de l’Autonomia Personal. Generalitat de Catalunya L’entrevista (publicada en el nº 51 del Lligam) està plantejada fonamentalment a partir dels dubtes o qüestions que durant aquest temps socis, familiars i gent propera ens han fet arribar precisament sobre aquest tema: discapacitat

Font: Asem Catalunya