Recerca en temps de confinament

Categories Cultura

CEM2020 05 30 022 Participació en jornades i congressosParticipació en jornades i congressos | Publicacions | Treball de laboratori

A banda de l’activitat de divulgació, el confinament en cap cas no ha significat la paralització de la recerca al CEM, preparant la participació en jornades i congressos en els quals estarem presents i que, tot i que en alguns casos han modificat les seves dates de cele-bració, segueixen el seu procés orga-nitzatiu: II Congreso Nacional de Arqueo-logía Profesional, a Saragossa; Workshop sobre inteligencia híbrida para tareas de procesamiento del lenguaje natural, ECAI 2020, a Santiago de Compostela; XVI Reunió Tècnica Conservació-Restauració, a Barcelona.

CEM2020 05 30 022Participació en jornades i congressosParticipació en jornades i congressos

A banda de l’activitat de divulgació, el confinament en cap cas no ha significat la paralització de la recerca al CEM, preparant la participació en jornades i congressos en els quals estarem presents i que, tot i que en alguns casos han modificat les seves dates de cele-bració, segueixen el seu procés orga-nitzatiu: II Congreso Nacional de Arqueo-logía Profesional, a Saragossa; Workshop sobre inteligencia híbrida para tareas de procesamiento del lenguaje natural, ECAI 2020, a Santiago de Compostela; XVI Reunió Tècnica Conservació-Restauració, a Barcelona.

Publicacions

També recentment ha estat publicat a la revista Information l’article Ontology Mediated Historical Data Modeling: Theo-retical and Practical Tools for an Integrated Construction of the Past, del qual són autors Esther Travé, Pablo del Fresno i Alfred Mauri, que inclou experiències de recerca desenvolupades en l’àmbit del CEM, entre d’altres.

Treball de laboratori

Al llarg d’aquests mesos hem rebut resultats de diferents tipus d’anàlisis relacionats amb les excavacions a Santa Margarida.  Anàlisis que ens ajuden a aprofundir en el coneixement de la història conservada en aquest jaciment.

Com a exemples esmentem diverses datacions mitjançant Carboni 14, que ens ajuden a precisar la cronologia de les diferents fases; les anàlisis de restes de carbons procedents d’un forn de fundició, que ens permet conèixer tècniques de treball i vegetació pre-sent a l’època medieval; els resultats de les prospeccions geològiques, amb les quals identifiquem transformacions del terreny per l’acció humana i la delimi-tació del jaciment.

Font: