“Resisitiré para seguir viviendo” (opinió. María Ramos)

Categories Cultura

Article, reflexió, de María Ramos sobre la situació que s’està vivint aquests dies. Crítica davant de coses que no s’han fet bé però també crit en favor d’un valor que ha emergit com és el de la solidaritat. “Este artículo se ha convertido en una especie de grito de guerra para animar a toda la

Font: Asem Catalunya