Aquest dijous es posa en marxa el termini de sol·licituds de subvenció de l’IBI

Categories General

L’Ajuntament de Martorell obrirà el proper dijous 15 de febrer el termini de presentació de sol·licituds per optar a les subvencions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de 2024. Aquestes bonificacions, de règim de concurrència no competitiva -es concediran a tothom qui reuneixi les condicions exigides, dins del termini de presentació- pretenen fomentar la realització efectiva del dret a l’habitatge. Les sol·licituds es podran tramitar per seu electrònica o de manera presencial.

Hi ha quatre modalitats, regulades per unes bases: les subvencions a les persones que disposin un habitatge al programa de mediació per al lloguer social de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de Martorell; a les famílies monoparentals; a les famílies amb rendes insuficients i a les persones de 65 anys o més que resideixin soles a Martorell i amb una renda anual inferior o igual a 13.500 euros.

Les sol·licituds s’han de presentar entre el 15 de febrer i el 15 d’abril i exclusivament dins d’aquestes dates es podran tramitar a la seu electrònica (martorell.eadministracio.cat). També es poden tramitar de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del carrer del Mur, 61, de dilluns a dijous (08.00 a 18.00h) i els divendres (08.00 a 14.00h). Per a més informació, cal trucar al 93 775 00 50 o escriure a oac@martorell.cat. Per conèixer tots els requisits i documentació que cal adjuntar -a més del DNI, NIE o Passaport i les dades bancàries- cal consultar les bases reguladores.

Subvencions per posar l’habitatge a disposició de l’OLH per al programa de mediació per al lloguer social

L’import d’aquesta subvenció és l’equivalent al 75% de la quota líquida de l’IBI, amb un topall màxim de 200 euros.

Poden ser beneficiàries totes les persones físiques titulars d’habitatges a Martorell i que els hagin posat a disposició de l’OLH per al programa de mediació de lloguer social, durant un termini d’almenys sis mesos dins de l’any natural anterior al que es presenta la sol·licitud (2023).

Més informació

Bases reguladores (Capítol II)

Tramitació electrònica

Subvencions per a les famílies monoparentals

L’import d’aquesta subvenció varia segons el valor cadastral de l’habitatge. Si aquest és igual o superior a 150.001 euros, la bonificació serà del 20%; per a un valor cadastral d’entre 80.001 i 150.000, serà del 30%; d’entre 50.001 i 80.000, del 40% i fins a 50.000, del 60%. Sempre amb un topall màxim de subvenció de 200 euros.

En podran ser beneficiàries les famílies monoparentals que resideixin a Martorell i que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l’habitatge on resideixen habitualment. El sol·licitant haurà d’estar empadronat a Martorell a data 1 de gener de 2019.

En quedaran excloses les persones que disposin d’un altre habitatge al municipi, incloent com a part de l’habitatge habitual un garatge i un traster. Tampoc en podran ser beneficiàries en cas de transmissió o canvi de domicili durant l’any corresponent a l’atorgament de la subvenció.

Més informació

Bases reguladores (Capítol III)

Tramitació electrònica

Subvencions per a famílies amb rendes insuficients

L’import d’aquesta subvenció és equivalent al 75% de la quota líquida de l’IBI de l’habitatge que constitueix la residència habitual de la família beneficiària, amb un topall màxim de 200 euros.

Hi poden optar les famílies residents a Martorell que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l’habitatge on resideixen habitualment i que tinguin, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts anuals, referits al darrer exercici tancat, iguals o inferiors a 13.500 euros -en el cas de famílies d’un sol membre-; de 16.000 euros en el cas de famílies composades per dos membres; de 20.000 per als de tres membres; de 24.000 per a les de quatre i de 30.000 per a les composades per cinc o més. El càlcul de la renda anual de la família es farà a partir de sumar els ingressos de tots els seus membres -tant ingressos provinents de sous i salaris, pensions, subsidis i altres ajuts-.

El sol·licitant haurà d’estar empadronat a Martorell a data d’1 de gener de 2019. No poden ser beneficiàries les famílies en les que algun dels seus membres sigui titular d’un altre habitatge a Martorell -incloent com a part de l’habitatge habitual un garatge i un traster-.

Més informació

Bases reguladores (Capítol IV)

Tramitació electrònica

Subvencions per a persones de 65 anys o més, que visquin soles a Martorell i amb una renda anual inferior o igual a 13.500 euros

L’import d’aquesta subvenció és equivalent al 75% de la quota líquida de l’IBI de l’habitatge que constitueix la residència habitual de la família beneficiària, amb un topall màxim de 200 euros.

Hi poden optar totes aquelles persones de 65 anys o més d’edat que resideixin soles a Martorell i que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l’habitatge on resideixen habitualment, empadronades a Martorell a data d’1 de gener de 2019 i que tinguin uns ingressos bruts anuals inferiors o iguals a 13.500 euros anuals referits al darrer exercici tancat. Aquests ingressos poden ser provinents de sous i salaris, de pensions de qualsevol tipus, de subsidis i d’altres ajuts. No hi podran optar si disposen d’un altre habitatge a Martorell, incloent com a part de l’habitatge habitual un garatge i un traster.

Més informació

Bases reguladores (Capítol V)

Tramitació electrònica

The post Aquest dijous es posa en marxa el termini de sol·licituds de subvenció de l’IBI appeared first on Web de notícies de l’Ajuntament de Martorell .

Font: Aquest dijous es posa en marxa el termini de sol·licituds de subvenció de l’IBI