Avui comença la preinscripció per als estudis postobligatoris

Categories General

Avui s’inicia el període de preinscripció per als ensenyaments de batxillerat, així com per als de formació professional de grau mitjà per l’alumnat de continuïtat de 4t d’ESO, alumnat d’FP de grau bàsic i menors de 18 anys que estudiïn un PFI, el CAM o que superin la prova d’accés. Tota la informació dels diferents ensenyaments es pot consultar al portal preinscripcio.gencat.cat .

La preinscripció serà totalment electrònica, de tal manera que es podrà fer en qualsevol hora del dia –durant les 24h- i des de qualsevol dispositiu, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon mòbil.

Per l’alumnat que vulgui cursar batxillerat la preinscripció es regeix per l’adscripció del centre educatiu. Aquesta possibilita que totes les sol·licituds de preinscripció en un centre de batxillerat d’alumnes que hagin estudiat la secundària en un centre adscrit tinguin prioritat en l’assignació de places per davant dels que provinguin d’altres centres no adscrits, amb independència de la puntuació obtinguda per la resta de criteris. Tanmateix, no s’aplica l’adscripció per a la modalitat d’arts.

Pel que fa a la formació professional, enguany l’alumnat de continuïtat de 4t d’ESO, d’FP de grau bàsic i menors de 18 anys que estudiïn un PFI, el CAM o que superin la prova d’accés té un procés separat de la resta d’alumnat, i es preinscriu abans.

Les sol·licituds de preinscripció a l’FP s’ordenen segons els processos determinats i les diferents vies d’accés als cicles, i dins de cada via d’accés s’ordenen segons el criteri de prioritat de la qualificació mitjana dels estudis, del curs o de la prova d’accés de cada alumne. A més, s’atorga un número a cada sol·licitud de forma aleatòria. Aquest número s’utilitzarà en cas d’empat: s’obté un número obtingut per sorteig, i a partir d’aquest s’ordenen les sol·licituds empatades.

Dates presentació de sol·licituds de preinscripció

Del 20 al 26 d’abril en el cas de batxillerat, i cicles de grau mitjà d’FP per l’alumnat de continuïtat de 4t d’ESO, alumnes d’FP de grau bàsic i menors de 18 anys que estudiïn un PFI, el CAM o que superin la prova d’accés enguany. La matriculació serà entre el 23 i el 29 de juny per batxillerat i de l’11 al 15 de juliol per als cicles de grau mitjà d’FP d’alumnat de continuïtat.

Del 17 al 23 de maig per la resta d’alumnat als cicles d’FP de grau mitjà, i pels cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà. La matriculació es farà entre el 18 al 22 de juliol per la resta d’alumnat als cicles d’FP de grau mitjà; i entre l’11 i el 15 de juliol per als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà.

Del 25 al 31 de maig de 2022 per als cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny. El període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció d’ambdós ensenyaments serà del 18 al 22 de juliol de 2022.

Per la resta d’ensenyaments post obligatoris, el calendari es pot consultar a preinscripcio.gencat.cat .

Font: Avui comença la preinscripció per als estudis postobligatoris