Celebrat el Ple Municipal correponent al mes d’abril

Categories General

Aquest vespre ha tingut lloc el Ple Municipal corresponent al mes d’abril, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Martorell. A la sessió s’ha donat compliment de diverses dacions de compte. Abans, s’ha procedit al sorteig de les meses electorals de cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del proper 12 de maig.

La sessió, celebrada a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, ha començat amb la part resolutiva, en la que s’han aprovat per unanimitat l’acta de la sessió ordinària anterior del passat 18 de març.

També amb el vot favorable de les quatre formacions polítiques amb representació municipal -Junts per Martorell, PSC, Moverm Martorell i Esquerra- ha tirat endavant la proposta de l’acord regulador de les condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Martorell per al període 2024-2027. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda i Règim Interior, Lluís Amat, ha agraït “tant als representants dels treballadors, com als de l’ajuntament i als assessors sindicals que ens han acompanyat aquest temps el fet d’arribar a aquest acord”.

Lluís Amat, regidor d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Martorell

Pel que fa a l’activitat de control, s’ha procedit a diverses dacions de compte: de les resolucions d’alcaldia i regidories delegades i de la junta de govern local de les sessions del març de 2024; d’allò previst sobre personal eventual; de l’informe trimestral per a l’establiment de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials; de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General de 2024 i del moviment de la Tresoreria -per a operacions pressupostàries i no pressupostàries- i de la seva situació corresponents al primer trimestre de 2024. Finalment, s’ha fet la dació de compte de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) corresponent a l’exercici 2023. No hi ha hagut interpel·lacions, preguntes ni precs.

Sorteig de les Meses electorals per als comicis del 12-M

Abans de l’inici del Ple ha tingut lloc, a la mateixa Sala, el sorteig públic per a la designació dels presidents i dels vocals de les diferents meses electorals que s’han de constituir al municipi, en motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper diumenge 12 de maig.

En aquest sorteig hi ha la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors de cada mesa, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, excloent els electors que fan 18 anys entre la data del sorteig i la data de celebració de les eleccions.

El següent pas serà la comunicació, en un marge de tres dies, als designats com a presidents, vocals o suplents de cada mesa. Aquests rebran al seu domicili una carta o notificació, i un manual d’instruccions. Si en el moment de fer arribar la notificació al destinatari, aquest no és a casa, s’intentarà fer l’enviament dues vegades més. Si no se li pot fer el lliurament, s’optarà per deixar un avís a la bústia, on s’informarà que l’elector ha de presentar-se a la seva oficina de Correus per recollir-hi la notificació. Els càrrecs de president o de vocal de mesa són obligatoris i el seu incompliment està castigat per la llei amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Al marge, entre els dies 15 i 23 d’abril s’enviarà una targeta censal a totes les persones cridades a les urnes, amb la Secció i la Mesa en la qual els correspon exercir el dret a vot.

The post Celebrat el Ple Municipal correponent al mes d’abril appeared first on Web de notícies de l’Ajuntament de Martorell .

Font: Celebrat el Ple Municipal correponent al mes d’abril