Contractat un administratiu a través del programa ‘Joves en pràctiques’

Categories General

L’Ajuntament de Martorell, a través del Centre de Promoció Econòmica, ha contractat un jove inscrit al programa europeu de Garantia Juvenil gràcies a la subvenció ‘Joves en pràctiques’ atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. El programa ofereix oportunitats formatives i laborals a persones entre 16 i 29 anys que no estudien ni treballen perquè puguin millorar la seva ocupabilitat.

El jove seleccionat farà tasques de tècnic d’administració a les dependències de la Policia Local de l’Ajuntament de Martorell, per un període de sis mesos i al 100% de jornada laboral, des el día 30 de desembre de 2020 i fins el 29 de juny de 2021.

Per tal de cobrir aquesta plaça s’han seleccionat joves amb els perfils més adequats per complir amb els requisits que marcava la convocatòria: estar empadronat en territori espanyol, tenir entre 16 i 29 anys, ser beneficiari del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat, detalla la tècnica de Promoció Econòmica, Carme Moles.

Carme Moles, tècnica de Promoció Econòmica

Aquesta subvenció estableix la col·laboració amb l’Ajuntament perquè persones joves siguin contractades i prestin els seus serveis, sota la modalitat contractual de pràctiques remunerades. La finalitat és que puguin assolir aptituds i experiència professional, facilitant l’exercici pràctic dels coneixements adquirits, tant en la formació reglada com en la formació laboral, i les competències derivades de la pràctica laboral.

Aquesta és la cinquena edició d’aquest programa que es du a terme a l’Ajuntament de Martorell. Durant l’edició de l’any 2016, un total de 10 joves beneficiaris van tenir un contracte de pràctiques a l’Ajuntament de Martorell, en l’edició 2017 es van beneficiar cinc joves i en la de 2018 cinc joves més. En aquesta darrera edició, es va sol·licitar la subvenció per a cinc joves i finalment s’ha concedit la subvenció per un.

El programa de contractació de joves en pràctiques vol que els joves desenvolupin una primera experiència en el món del treball per poder sortir al mercat i adquirir una feina a alguna empresa de l’entorn, evitant la seva marxa a l’estranger davant la manca d’oportunitats. Amb aquesta finalitat, el Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha gestionat la contractació del jove seleccionat després de sol·licitar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Font: Contractat un administratiu a través del programa ‘Joves en pràctiques’