Dilluns obre la sol·licitud d’ajuts a comerços instal·lats al nucli urbà l’any 2020

Categories General

L’Ajuntament de Martorell obre el termini de sol·licitud de subvencions per haver instal·lat o traslladat l’activitat comercial a un local del nucli urbà de Martorell , durant el 2020. S’adrecen a persones autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors. El període per demanar els ajuts començarà dilluns, 18 de gener, i s’allargarà fins al 30 d’abril.

L’ajut consisteix en una aportació directa de fins a 3.000 euros per aquelles persones beneficiàries que instal·lin la seva nova activitat a un local comercial del nucli urbà de Martorell. A més, s’atorga una aportació directa de fins a 2.000 euros per aquelles persones que, tenint ja una seu a Martorell, n’obrin una segona o traslladin l’existent a un local comercial del nucli urbà.

L’import concedit s’haurà de destinar a fer front a les despeses d’instal·lació o trasllat a un local comercial del nucli urbà de Martorell respecte de l’activitat econòmica. Els ajuts són compatibles i acumulables amb qualsevol altre concedit per altres administracions.

L’Ajuntament de Martorell va aprovar al Ple Municipal de juliol de 2020 les bases corresponents aquests ajuts, dins el Pla de Reactivació Econòmica i de Protecció Social ‘Martorell Actua’ per fer front als efectes de la COVID-19. Un cop resoltes les al·legacions i publicades les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 24 de novembre de 2020, han esdevingut definitives.

Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds de les subvencions es poden presentar a través de la seu electrònica del web municipal martorell.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell. Cal demanar cita prèvia trucant al 93 775 60 76 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost.

Les persones beneficiàries hauran de justificar davant de l’Ajuntament de Martorell l’aplicació de l’import de la subvenció atorgat a les despeses elegibles especificades. A tal efecte, presentaran un compte justificatiu acompanyat dels justificants de despesa i pagament corresponents i s’haurà de presentar com a màxim fins el 30 de juny de 2021.

Font: Dilluns obre la sol·licitud d’ajuts a comerços instal·lats al nucli urbà l’any 2020