El Banc de Sang busca donants de plasma que hagin superat la Covid-19

Categories General

El Banc de Sang i Teixits està buscant persones donants de plasma que hagin superat la Covid-19 com a fórmula per combatre la malaltia. Aquest plasma, ric amb anticossos contra el coronavirus, pot ser un tractament efectiu per als malalts. Cal que els potencials donants de plasma hagin passat el virus i que faci més de 14 dies que no tinguin símptomes.

El donant òptim de plasma convalescent de la Covid-19 és un home d’entre 18 i 65 anys que no hagi estat transfós prèviament. En el cas de les dones, caldrà fer una prova prèvia ja que, si han estat embarassades, podrien tenir un anticòs al plasma que podria provocar una complicació en la transfusió. Han d’haver passat un mínim de 14 dies després de la curació o de la desaparició dels símptomes, i sempre es practicarà al potencial donant una selecció o cribratge mèdic previ per part dels professionals del Banc de Sang.

L’acció dels anticossos en malalts

Els malalts que han superat una infecció pel coronavirus “ho han fet perquè el seu sistema immunitari ha fabricat defenses anomenades anticossos, que tenen la capacitat de destruir l’agent infecciós. Aquests anticossos són proteïnes que es troben al plasma”, explica el director assistencial del Banc de Sang, Enric Contreras. Per tant, aquest plasma de persones curades “pot ser un tractament útil per a qui pateix la Covid-19 i els pot ajudar a superar la infecció”, afegeix.

Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang i Teixits

El plasma és un líquid transparent i lleugerament groguenc que representa el 55% del volum total de la sang. Conté suspeses les cèl·lules sanguínies -glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes- i està format per aigua (90%), sals minerals i una gran quantitat de proteïnes que vetllen pel bon funcionament del cos, com ara les immunoglobulines -defenses que ens protegeixen de les infeccions-, els factors de coagulació –responsables junt amb les plaquetes d’aturar el sagnat quan ens tallem- i l’albúmina -proteïna que transporta hormones i fàrmacs cap als teixits-.

El plasma recollit pel Banc de Sang serà utilitzat per administrar en pacients en el marc de diferents estudis clínics per evidenciar que és un recurs terapèutic vàlid per superar la malaltia. La donació es pot fer amb la plasmafèresis , un sistema d’extracció d’uns 45 minuts de durada que permet obtenir només el plasma mentre que les cèl·lules de la sang es retornen al donant. L’any passat se’n van fer més de 20.000.

Contreras destaca la importància de donar plasma i sang “per dos motius principals: perquè la sang no es pot fabricar, només la podem obtenir de donacions voluntàries de gent sana, i perquè és un producte biològic i caduca, i per això necessitem un degoteig constant de donacions”.

Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang i Teixits

Les persones interessades en participar en aquests estudis “poden entrar al web www.donarsang.gencat.cat/plasmacovid19 , posar-se en contacte amb el Banc de Sang i omplir el formulari , o a través del correu eletrònic atencioaldonant@pst.cat.

Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang i Teixits

El Banc de Sang afirma prendre totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels donants i també dels professionals.

Font: El Banc de Sang busca donants de plasma que hagin superat la Covid-19