El Laboratori de Conservació celebra 10 anys al servei del patrimoni local

Categories General

El Laboratori de Conservació-restauració de la Diputació celebra 10 anys al servei de la conservació del patrimoni cultural local. De Museus de Martorell n’ha restaurat una desena de peces per tal de salvaguardar aquest llegat i que la ciutadania i les generacions futures en puguin seguir gaudint.

Coincidint amb el Dia Internacional del Conservador-restaurador, que se celebra aquest 27 de gener, el Laboratori de Conservació-restauració iniciarà el seguit d’activitats commemoratives del seu 10è aniversari. Durant aquesta setmana, es publicaran a les xarxes socials imatges amb referències dels béns culturals en què ha treballat el Laboratori de Conservació-restauració i que es poden trobar arreu del territori a través dels museus locals i els arxius municipals.

A més, esperen organitzar aquest 2022 una jornada de portes obertes, en dates que la situació sanitària ho permeti, o l’edició d’un catàleg digital que reculli les principals intervencions realitzades en aquesta dècada.

Museus de Martorell pertany a la Xarxa de Museus de la Diputació de Barcelona i pot sol·licitar els serveis del Laboratori de Conservació-restauració. “Cada any es fa una convocatòria on presentem diverses propostes de cadascun dels nostres museus. En funció del pressupost, el material i la resta de candidatures dels museus de la Xarxa, la Diputació selecciona les peces a intervenir i n’assumeix el cost”, explica Montserrat Farreny, tècnica de Documentació i Conservació de Museus de Martorell.

Montserrat Farreny, tècnica Conservació de Museus de Martorell

Farreny especifica que “el Laboratori dona suport a tasques de restauració, però també fan seguiment de la conservació de les peces i ens assessoren sobre com preservar-les”.

El Laboratori ha restaurat diverses obres pertanyents a Museus de Martorell. El primer encàrrec va ser l’any 2012 per recuperar diverses rajoles amb motiu de l’exposició La mirada tàctil , que apropava l’Enrajolada-Casa Museu Santacana a les persones amb dificultats multisensorials, comenta Farreny.

Montserrat Farreny, tècnica de Conservació de Museus de Martorell

També de l’Enrajolada, es va recobrar l’any 2014 la pintura sobre tela Paisatge de muntanya del segle XIX, i la col·lecció Nativitat de tres pintures sobre tela dels segles XV, XVII i XIX, el 2016. El Laboratori es va encarregar, a més, de reparar l’any 2013 el capitell, fust i base d’una columna de 1916 de la finestra del mateix museu que havia perdut material i presentava degradació de la pedra.

Montserrat Farreny, tècnica de Conservació de Museus de Martorell

Del Museu Municipal Vicenç Ros, es va actuar el 2020 sobre el plànol de la tribuna de fusta d’El Círcol, fet en paper i llapis per Bonaventura Termes als anys 20 del segle passat, i sobre un pergamí de l’arxiver municipal Alfons Miquel Maynes de 1612 que es va poder recuperar l’any passat.

Montserrat Farreny, tècnica de Conservació de Museus de Martorell

Per últim, el Laboratori va contribuir a rescatar una escudella de ceràmica del segle XV, trobada el 2014 al jaciment arqueològic de Santa Margarida.

Montserrat Farreny, tècnica de Conservació de Museus de Martorell

El Laboratori de Conservació-restauració es va crear el setembre de 2011, al centre de Barcelona en una nova instal·lació dotada de tots el requeriments tècnics i de seguretat. Té el seu origen en el Departament de Conservació-restauració de l’Escola d’Arts i Oficis fundat l’any 1986 per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de completar l’oferta d’estudis especialitzats en la conservació del patrimoni cultural.

Actualment, el servei s’adreça a ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals i entitats municipals descentralitzades. A través d’aquest equipament i els seus professionals, la Diputació de Barcelona ofereix atenció especialitzada en matèria de conservació preventiva, conservació curativa i restauració dels objectes, així com l’assessorament en la preservació de les col·leccions i el suport tècnic necessari durant els moviments de les obres per trasllats i exposicions itinerants.

Els àmbits d’intervenció són les arts decoratives, l’escultura, la pintura, els materials arqueològics, paleontològics i etnològics, així com els revestiments decoratius i l’obra gràfica i documental. Entre els principals béns que han estat intervinguts pel Laboratori de Conservació-restauració en aquests darrers deu anys destaquen peces de diferents èpoques.

Font: El Laboratori de Conservació celebra 10 anys al servei del patrimoni local