El MITMA licita l’estudi per millorar la capacitat de l’estació de RENFE

Categories General

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha licitat l’estudi informatiu per millorar la capacitat i la intermodalitat de l’estació de trens de Martorell. La licitació es va publicar dijous a la Plataforma de Contractació de l’estat espanyol, amb un contracte de més d’1,2 MEUR. L’adjudicació també inclou un estudi d’alternatives per incrementar la capacitat de la línia R4 al tram Martorell-Nus de Castellbisbal.

El Ministeri destaca que aquest estudi avaluarà el grau exacte de saturació de la línia i hi plantejarà solucions. Tant la millora de l’estació com del nus, ressalta l’executiu, responen a les necessitats de mobilitat diària dels veïns de la zona.

En la zona de l’estació de Martorell, l’anàlisi d’alternatives a realitzar dins de l’estudi informatiu contemplarà l’anàlisi funcional i esquema de vies de l’estació de viatgers, així com l’edifici d’aquesta, que permeti satisfer les necessitats de transport actuals i futures, tot racionalitzant les inversions.

El tram entre Martorell i Castellbisbal forma part tant de l’itinerari de mercaderies del Corredor Mediterrani, on actualment s’estan duent a terme les obres d’implantació del tercer carril per a adaptar-lo a ample estàndard, com de la línia R4 del nucli de Barcelona. En l’estudi d’alternatives es requerirà, d’una banda, analitzar la situació de saturació de la línia i, per un altre, plantejar solucions a aquesta.

Font: El MITMA licita l’estudi per millorar la capacitat de l’estació de RENFE