El Molí Empresa obre inscripcions a un curs d’atenció sociosanitària a persones dependents

Categories General

El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha obert el termini d’inscripció al Certificat de Professionalitat (CP) ‘Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials’ . El curs engegarà el 9 de març, constarà de 460 hores i es desplegarà els matins de març a juliol al Molí Empresa, amb 15 places disponibles. Els alumnes que el superin obtindran una qualificació professional per tenir cura de persones depenents i amb discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials.

Aquest certificat pretén formar l’alumne per a que es dediqui professionalment a l’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, que aprengui tasques de gerocultura i que contribueixi a mantenir i millorar l’autonomia personal i les relacions amb l’entorn d’aquestes persones.

Requisits d’accés

Els requisits són disposar del Graduat escolar, ESO o equivalent, o bé la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà o bé la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys, o bé superar la prova de nivell. Es requereix que l’alumne tingui disponibilitat horària, que assisteixi obligatòriament al curs, que tingui motivació envers les ocupacions de l’àmbit sociosanitari i que no pateixi problemes físics greus i de resistència física.

Sessions teòriques al Molí i de pràctiques en empreses

De les 470 hores del curs, 370 són mòduls teòrics: al suport en l’organització en intervencions en l’àmbit institucional i en la recepció i acollida i organització d’activitats (100h); a la intervenció en l’atenció higiènico-alimentària en institucions (70h); a la intervenció en l’atenció sòciosanitària en institucions (70h) i al suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130h). També hi ha 20 hores de formació complementària i 80 de pràctiques professionals a empreses. Superat el curs, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) expedirà el títol que acreditarà l’alumne a desenvolupar tasques professionals en aquest àmbit.

Calendari i inscripcions

El curs engegarà amb una classe inicial el 9 de març de 2020 (de 10.00 a 12.00h) i es desplegarà fins el 27 de juliol d’enguany, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00h. Prèviament, hi haurà una sessió informativa i d’inscripció el 13 de febrer (10.30h) a la sala de Conferències del Molí Empresa, en la que caldrà adjuntar curriculum vitae , còpia del DNI o NIE, del full d’inscripció a l’Oficina de Treball, de l’informe de vida laboral i del títol i/o certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic. El dia 21 de febrer (10.30h) es farà, al mateix lloc, la prova de competències.

Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç  al web del Molí Empresa, escriure al correu electrònic moliempresa@martorell.cat, trucar al telèfon 93 775 31 01 i al 93 665 58 75 o bé enviar un WhatsApp al 638 44 85 83. La preinscripció es pot fer descarregant i emplenant aquest document .

Font: El Molí Empresa obre inscripcions a un curs d’atenció sociosanitària a persones dependents