El PMSAPM convoca selecció per a una plaça tècnica d’Ensenyament

Categories General

El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) ha convocat un procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a d’Ensenyament, com a personal laboral fix, vacant a la vigent plantilla. Les bases íntegres d’aquesta convocatòria s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 24 de novembre de 2022.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància adreçada al president del PMSAPM, formulada en el model normalitzat que es trobarà a disposició a qualsevol de les oficines d’atenció al públic del PMSAPM, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell) i a la pàgina web municipal .

La presentació de la sol·licitud, acompanyada de la resta de documentació exigida a les bases de la convocatòria, podrà realitzar-se en el Registre Electrònic del PMSAPM o en el Registre Electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

També de manera presencial a l‘Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), en aquest cas, caldrà demanar cita prèvia al telèfon 937756076. A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. I a les oficines d’assistència en matèria de registres.

Font: El PMSAPM convoca selecció per a una plaça tècnica d’Ensenyament