El primer Ple Municipal ordinari de 2021 se celebra aquest dilluns

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 18 de gener, a les 20.00h, el primer Ple Municipal ordinari de 2021. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming de l’emissora i en directe a martorelldigital.cat .

Ordre del dia

A) Part resolutiva

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (21-12-20).

2. Proposta d’aprovació de la modificació del contracte de concessió administrativa subscrit amb l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. Per al servei d’abastament d’aigua potable al municipi de Martorell (exp. 1214/2015).

3. Proposta d’aprovació inicial del reglament de la normativa per a l’organització i funcionament dels centres llars d’infants municipals (expedient núm. 4551/2020).

4. Proposta d’acord d’una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO, sol·licitada per la Fundació Privada Arc de Sant Martí, en relació a les obres consistents en la reforma interior puntual d’habitatge amb serveis comuns adaptat per a persones amb discapacitat en edifici existent, sense afectació a estructura, situat al c/ Corbera de Llobregat, 6-A, portes 3 i 4 de Martorell (inclosa en l’ordre del dia del Ple en base a l’article 82.3 del Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals (exp. 91/2021).

5. Proposta de resolució de les reclamacions formulades envers l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’atenció a les persones, i aprovació definitiva d’aquesta ordenança fiscal (inclosa en l’ordre del dia del Ple en base a l’article 82.3 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals) (exp. 3488/2020).

6. Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament de Martorell per fomentar acords en les administracions amb formacions polítiques que respectin i acatin la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i condemnin explícitament la violència terrorista.

7. Moció que presenta el grup municipal del PSC Martorell per l’adhesió al Pacte de Teguise contra el maltractament animal, i per seguir fent de Martorell un municipi just i respectuós amb els animals.

B) Activitat de control

8. Declaració institucional de l’Ajuntament de Martorell sobre la decisió del Servei d’Ocupació de Catalunya de priorització pressupostària respecte la convocatòria, per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves.

9. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de desembre de 2020.

10. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

11. Interpel·lacions.

12. Preguntes.

13. Precs.

Font: El primer Ple Municipal ordinari de 2021 se celebra aquest dilluns