El Procicat aprova les mesures per adaptar a la COVID-19 l’activitat social de Nadal

Categories General

El Procicat, dirigit pels Departaments de Salut i Interior de la Generalitat, ha aprovat aquest dimecres el Pla d’adaptació de l’activitat social de Nadal i canvi d’any a la COVID-19 . Es tracta d’un pla estratègic per al període comprès entre els dies 24 de desembre de 2020 i 6 de gener de 2021, i contempla aspectes relacionats amb l’activitat social, la mobilitat, la disposició horària i activitat comercial, entre d’altres.

El pla recomana que les trobades i reunions socials en aquestes setmanes comportin el nombre més reduït de persones possible, i en qualsevol cas limitades a un nombre màxim de 10 persones, entre les quals també s’han de comptar els infants (aquest número de 10 persones es mantindrà independentment del tram del pla d’obertura progressiva en què es trobi Catalunya). A més, s’aconsella que a les reunions no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents).

Es recomana que les reunions i trobades es realitzin a l’aire lliure sempre que sigui possible, tot i que cal recordar que està prohibit el consum d’aliments o begudes en les trobades a l’espai públic. En el cas de trobades en espais tancats, cal garantir una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant la trobada (mantenir obertes les finestres). De fet, s’aconsella ventilar abans i després de la trobada i fer ús constant de la mascareta mentre no s’estigui consumint i seguir les pautes d’higiene de mans. Per últim, és convenient limitar la durada de les reunions.

Pel que fa a les trobades amb persones que viuen en residències, se’n facilitaran les visites i s’ampliaran els espais destinats a aquestes. Així mateix, es permetrà la sortida de les persones residents per trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener. També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes.

Pel que fa al confinament nocturn, per la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any es flexibilitzarà: s’iniciarà a les 01.30h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament, i no a les 22.00h com està previst per la resta de dies. La nit de Reis el confinament nocturn s’endarrereix fins les 23.00h, per tal de facilitar l’activitat comercial fins les 22.00h.

Pel que fa a la restauració, els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener se’n permetrà fer ús en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula. Per la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins les 01.00h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament. Es recomana fer ús de les terrasses i els espais a l’aire lliure preferentment, i reforçar la ventilació dels establiments. L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

Tota activitat de cultura popular s’haurà de realitzar de forma adaptada: només en espais perimetrats amb control d’accessos per evitar les aglomeracions i registre previ. Es recomana que les activitats es desenvolupin preferentment a l’aire lliure i, en el cas d’activitats amb mobilitat o d’activitats en espais tancats, caldrà la preassignació de seients. No estaran permesos els parcs de Nadal o similars.

Pel que fa a l’organització i desenvolupament de proves esportives que no siguin competicions oficials, queda condicionada a garantir tres aspectes: que el número màxim de participants que es poden trobar alhora sigui el mateix que correspon al nombre de persones per reunions -és a dir, 10 persones en el cas d’assolir el tram 3 del pla de obertura progressiva-, que s’eviti el contacte entre aquests grups i que assisteixi públic.

Font: El Procicat aprova les mesures per adaptar a la COVID-19 l’activitat social de Nadal