El programa ‘Lecxit’ de la Fundació Bofill busca voluntaris a Martorell per impulsar la comprensió lectora

Categories General

Martorell busca voluntaris i voluntàries per impulsar la comprensió lectora

El programa ‘Lecxit ‘, promogut per la Fundació Bofill, té per objectiu impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora dels infants de 4t, 5è i 6è de primària en situació de vulnerabilitat.

En l’actualitat, el programa compta amb una xarxa de quasi 300 espais ‘Lecxit’  a 150 municipis on més de 1.900 persones voluntàries acompanyen setmanalment un infant per a fer de la lectura una experiència divertida i apassionant.

Després de més de 10 anys de trajectòria, al gener de 2023 ‘Lecxit’ inicia un nou repte: l’avaluació d’impacte del programa a través de la incorporació de 500 nous infants participants de tot Catalunya, 10 dels quals de Martorell.

És per això que el programa busca 10 persones voluntàries al municipi o rodalies, compromeses amb la lectura, que de gener a maig vulguin dedicar una hora setmanal a un infant, segons detalla Marta López, directora del programa ‘Lecxit’.

Marta López, directora programa ‘Lecxit’

A Catalunya, 1 de cada 4 infants té un nivell lector baix o mitjà-baix

No disposar d’un nivell òptim de comprensió lectora compromet negativament el rendiment acadèmic i és la porta del fracàs escolar.

El 25,2% de l’alumnat de Catalunya té un nivell baix o mitjà-baix de comprensió lectora a 6è de primària. És a dir, 1 de cada 4 infants quan finalitza la primària no aconsegueix assolir un nivell lector que li garanteixi comprendre amb facilitat allò que llegeix i assegurar així el seu èxit educatiu i social.

Els infants amb un baix nivell de comprensió lectora, tot i saber llegir i fer-ho amb fluïdesa, presenten dificultats per interpretar causes i conseqüències en una història, distingir la informació rellevant a una taula, gràfic o imatge, i integrar tota la informació d’un text per argumentar la seva importància, entre d’altres.

Els voluntaris i voluntàries, el motor del programa ‘Lecxit’

Davant d’aquesta situació, el projecte ‘Lecxit’ vol contribuir a que tot l’alumnat adquireixi un nivell de competència lectora que asseguri el seu desenvolupament educatiu i social.

Els voluntaris i voluntàries són la peça fonamental que fan possible que més d’un miler de nens i nenes tinguin un company lector: ‘Lecxit’  funciona a través de sessions individualitzades d’acompanyament lector d’una hora a la setmana (en horari extraescolar) entre un infant i una persona voluntària.

Marta López, directora programa ‘Lecxit’

Per a ser voluntari o voluntària ‘Lecxit’  no cal experiència prèvia, només compromís, passió per la lectura i ganes de ser part d’un canvi. Els interessats poden insciure’s a través d’aquest web .

Font: El programa ‘Lecxit’ de la Fundació Bofill busca voluntaris a Martorell per impulsar la comprensió lectora