El Síndic de Greuges atendrà consultes el proper 8 de novembre a El Círcol

Categories General

El proper dilluns, 8 de novembre, l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya serà a Martorell. Atendran les persones presencialment o telemàtica (trucada o videoconferència) que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre una actuació de l’administració pública i també contra les empreses que presten serveis d’interès general. Les visites presencials s’atendran a El Círcol (plaça de la Vila, 19). Prèviament, cal concertar l’entrevista trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat.

El Síndic té la funció de vetllar pel bon funcionament de l’administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament. També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas o el servei postal.

Aquest organisme no depèn de cap govern i actua amb independència. En les seves resolucions, fa les recomanacions i els advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. També pot recomanar la introducció de canvis o modificacions legals en aquelles normes en què observi una vulneració dels drets de les persones. El Síndic no imposa, no sanciona ni sentencia, però les seves resolucions són inapel·lables.

Cada any, el Síndic de Greuges informa al Ple del Parlament sobre les actuacions que ha dut a terme. També presenta informes extraordinaris sobre alguna matèria específica que considera important o urgent.

Font: El Síndic de Greuges atendrà consultes el proper 8 de novembre a El Círcol