Els professionals d’Atenció Primària de l’ICS realitzen 7.373 visites a usuaris de residències a l’Àrea Metropolitana Sud

Categories General

Davant la crisi sanitària i social motivada per la pandèmia de Covid-19, el Departament

de Salut i el Servei Català de la Salut han promogut una intervenció d’alta intensitat

assistencial a la població que viu en l’àmbit residencial per part dels dispositius

sanitaris del territori, amb el lideratge de l’atenció primària i comunitària.

Els professionals assistencials d’Atenció Primària Costa Ponent de l’ICS estan atenent 10.929 persones que viuen a les 587 residències de gent gran, atenció a la infància i l’adolescència, i salut mental públiques i privades que hi ha a l’Àrea Metropolitana Sud (l’Hospitalet de Llobregat i els municipis de les comarques del Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf).

En total, estan donant suport a les residències del seu territori un total de 73 infermeres i 68 metges especialistes en cronicitat, en coordinació amb professionals de Treball Social de l’ICS. Aquests equips estan reforçant l’atenció sanitària presencial en aquests centres, i ja han realitzat 7.373 visites a les persones que hi viuen. Aquests equips han efectuat 1.827 proves PCR de detecció de la infecció per Covid-19 a les persones que hi viuen i 986 proves PCR a professionals d’aquestes institucions.

Aquests equips realitzen una tasca d’identificació, maneig i seguiment en el centre

residencial dels casos en investigació, probables i confirmats de la malaltia, garantint

la sectorització dels pacients i les mesures i recomanacions d’aïllament per contenir la

infecció a les residències.

També reforcen les vies de comunicació de les residències amb altres organismes per tal de garantir una adequada prevenció i control de la infecció als centres i la seguretat dels treballadors, gestionen els recursos materials i de protecció per als professionals d’atenció residencial, divulguen informació sensible relativa als protocols sobre la Covid-19, i identifiquen precoçment i planifiquen les necessitats sanitàries derivades de la manca de personal.

Altres tasques que fan els equips d’atenció residencial són les visites presencials a les llars (per valorar el compliment de les recomanacions per prevenir la infecció, juntament amb tècnics de Salut Pública) i la medicalització d’espais residencials (gestió de la demanda de concentradors d’oxigen i priorització de necessitats i recursos al territori ).

24 hores al dia, set dies a la setmana

Tots aquests equips coordinen actuacions que garanteixen l’atenció les 24 hores del dia els set dies de la setmana. Aquesta tasca està liderada pels equips de cronicitat, que abans que s’iniciés l’actual crisi ja eren els responsables dels seguiments a residències i domicilis del col·lectiu de persones més vulnerables. Des de fa un mes, aquests equips s’han reforçat sensiblement per fer front a la nova situació creada per la pandèmia de Covid-19.

Les persones que viuen en centres residencials són les més vulnerables del territori per la seva condició de fragilitat i complexitat, i concentren –tant a casa nostra com a altres països– aproximadament la meitat de les víctimes mortals de la pandèmia.

La Direcció d’Atenció Primària (DAP) Costa de Ponent

La DAP Costa de Ponent ofereix serveis de salut a la ciutadania a les comarques del Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf, i a l’Hospitalet de Llobregat. Està formada per tres serveis d’atenció primària (SAP): Delta del Llobregat, Baix Llobregat Centre i Alt Penedès–Garraf–Nord. Inclou 70 centres d’atenció primària. Dona cobertura a més d’1,2 milions de persones de 68 municipis, d’una extensió total de 1.400 km2. La DAP Costa de Ponent, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans formen la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS.

Font: Els professionals d’Atenció Primària de l’ICS realitzen 7.373 visites a usuaris de residències a l’Àrea Metropolitana Sud