Es posa en servei el primer tram de reurbanització del carrer Pep Ventura

Categories General

L’Ajuntament de Martorell ha enllestit i posat en servei el primer tram de la reforma del carrer Pep Ventura. L’actuació permetrà convertir-lo en un espai d’estada i passeig, més amable i endreçat, que unirà dos barris El Pla i Torrent de Llops. L’obra integral podria estar acabada a mitjans del mes d’abril.

El tram que ha entrat en servei del carrer Pep Ventura comprèn des de la plaça Frederic Duran als carrers Joan Aguilar i Eusebi Planes. S’hi han fet voreres laterals, aparcaments en filera i una illeta separadora central.

A continuació, començarà l’actuació al tram entre el carrer Joan Aguilar i Puig del Ravell. Es remodelarà segons la tipologia de rambla, amb un passeig central i laterals amb voreres amples i aparcaments en semi bateria.

El passat mes de setembre, ja es va enllestir el tram del carrer Josep Pla transformant-lo en una plataforma única amb prioritat invertida, mantenint només el pas de vehicles per al veïns que tenen l’accés als aparcaments soterrats, i generant un nou passeig.

Amb aquesta obra “es guanya un continu urbà de 3,5 quilòmetres que uneix la rambla de Les Bòbiles amb Josep Pla, Pep Ventura, Francesc Riera i el Parc de La Sínia. Un espai per passejar i poder estar-s’hi una estona. El que volem és crear un eix de centralitat en un dels llocs de Martorell més densament poblat. L’urbanisme no té sentit si no és perquè les persones l’utilitzin”, ha dit l’alcalde Xavier Fonollosa.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Fonollosa també ha incidit que amb l’execució general d’aquesta obra es reordena l’aparcament existent i se’n guanyen places, s’augmenta l’espai de voreres, es creen nous espais de passeig i descans, i s’adapta l’espai urbà per tal que sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

A més, s’incrementa la vegetació amb la plantació de nou arbrat i jardineria, es renova la xarxa d’enllumenat i s’adeqüen les xarxes de sanejament, abastament d’aigües i aigües pluvials, tot incorporant criteris ambientals i d’eficiència energètica.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Aquest conjunt d’actuacions ha de permetre la dinamització comercial d’aquest eix i la ordenació de les activitats que ara es realitzen, amb l’objectiu que es converteixi en una nova àrea de centralitat, complementària a l’eix cívic-comercial de la rambla de Les Bòbiles.

Font: Es posa en servei el primer tram de reurbanització del carrer Pep Ventura