Fonollosa es reuneix amb el conseller d’Economia per parlar de la problemàtica dels caixers automàtics

Categories General

El vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va assistir ahi a una reunió al Departament d’Economia i Hisenda, en la que el conseller d’Economia, Jaume Giró, va explicar que el govern català promourà una proposició de llei estatal per garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera. Aquesta proposta pretén regular la instal·lació voluntària dels caixers per part de les entitats i preveu una instal·lació obligatòria on actualment no n’hi ha.

La Federació de Municipis de Catalunya fa una valoració positiva de la trobada, en la que es va presentar aquesta proposició de llei tant a l’FMC com a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Micropobles de Catalunya i l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae).

Xavier Fonollosa, que va estar acompanyat a la reunió per la secretària general adjunta de l’FMC, Roser Colomé, va afirmar que “creiem que és un problema molt greu i des de molts ajuntaments ja estem aprovant mocions en aquest sentit. Aquesta iniciativa és molt interessant i pot resoldre dos problemes: un és que la gent gran tingui accés als serveis financers de les entitats financeres i l’altre és que potser posant caixers automàtics es frenaria el despoblament que hi ha als petits municipis”.

La proposició de llei regula la instal·lació voluntària de caixers automàtics per part de les entitats financeres, que passa a convertir-se en sistema obligatori en el cas dels municipis on les entitats financeres no presentin cap proposta d’implantació voluntària del caixer. En aquest cas, es farà un primer requeriment perquè les entitats l’instal·lin i, si no és així, ho assumiran de forma subsidiària les administracions locals o les entitats supramunicipalistes per delegació d’aquestes administracions locals.

En aquest cas, el finançament de la instal·lació, funcionament i manteniment del caixer i les actuacions corresponents anirà a càrrec d’un fons de nova creació. Aquest Fons de Garantia del servei de caixer automàtic als municipis en risc d’exclusió financera estarà adscrit a l’Administració general de l’Estat i es dotarà a partir de les aportacions de les mateixes entitats proveïdores, en funció de la seva implantació a cada demarcació, i es calcularà en relació amb la quota de mercat en dipòsits i crèdits.

Font: Fonollosa es reuneix amb el conseller d’Economia per parlar de la problemàtica dels caixers automàtics