La Diputació lliura a l’Ajuntament el projecte bàsic per rehabilitar la torre de Santa Llúcia

Categories General

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Martorell, el Projecte bàsic i executiu de la primeta fase d’intervenció per a la rehabilitació de la torre de Santa Llúcia o torre Bassols, un edifici residencial rural documentat des del segle XIII, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

El projecte, que ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), té com a objectiu definir les actuacions d’urgència necessàries per tal de frenar la degradació que pateix l’edifici i garantir la seguretat de les estructures.

Aquesta primera fase d’intervenció permetrà avançar amb la resta de fases que haurien de culminar amb la rehabilitació de la totalitat de l’edifici segons es preveu en el Pla director redactat l’any 2019.

La inversió prevista per al conjunt de les intervencions és de 432.273 euros i comprèn actuacions de desmuntatge d’elements inestables, apuntalament, consolidació i reparació d’estructures en mal estat, així com la formació de noves cobertes provisionals en substitució de les desaparegudes per evitar l’entrada d’aigua de pluja a l’interior i millorar l’estabilitat dels murs.

La torre de Santa Llúcia de Martorell és un edifici residencial rural documentat des de l’any 1208, i que està format per diferents cossos organitzats al voltant d’un pati rectangular i bastits, majoritàriament entre els segles XV i XVI.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 8 ‘Treball digne i creixement econòmic’ i 11 ‘Ciutats i comunitats sostenibles’. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Font: La Diputació lliura a l’Ajuntament el projecte bàsic per rehabilitar la torre de Santa Llúcia