La Generalitat obre una consulta amb el sector de l’automoció per definir la licitació del CFPA de Martorell

Categories General

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha obert un període de consultes amb el sector de l’automoció per definir conjuntament quines han de ser les condicions i els criteris que regeixin la licitació del Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) de Martorell. L’objectiu és que les empreses interessades presentin les seves ofertes el mes de gener.

La consulta preliminar al mercat pretén recollir directament del sector quina consideren que és la millor manera de gestionar i explotar el centre que resta en peu des de 2015, però només allotja uns pocs alumnes. La informació obtinguda a partir d’aquesta consulta, segons la Generalitat, ha de permetre garantir la idoneïtat dels plecs de licitació (l’elaboració i publicació dels quals correspon al SOC).

En aquest procés de consulta poden participar possibles entitats licitadores i altres actors del sector de l’automoció. També es vol recollir l’opinió de persones expertes, autoritats independents i operadors econòmics actius al mercat interessats en oferir el seu assessorament.

Abans de plantejar aquesta consulta, ja es van realitzar unes sessions amb diversos agents implicats en el sector de l’automoció i de la formació per recollir unes primeres reflexions i propostes. La voluntat amb aquest procés previ de concertació i consulta és l’acostament a les expectatives de les possibles empreses licitadores d’aquest centre i, sobretot, a les necessitats de qualificació professional del sector de l’automoció.

El Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell ha d’abastar l’FP inicial i l’FP per a l’ocupació adreçada tant a persones treballadores desocupades com en actiu. També inclourà formació programada per les empreses, que ha de constituir un dels pilars de creixement del centre i aportar un alt grau d’especialització formativa.

Font: La Generalitat obre una consulta amb el sector de l’automoció per definir la licitació del CFPA de Martorell