La Síndica de Greuges atendrà consultes el 7 de novembre a El Círcol

Categories General

Dimarts 7 de novembre l’equip de la Síndica de Greuges de Catalunya serà a Martorell. Atendrà persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre actuacions, tant de l’administració pública com d’empreses que presten serveis d’interès general (llum, aigua, gas…). Les visites es poden fer presencialment a El Círcol (plaça de la Vila, 19) o via telemàtica. Prèviament, podeu concertar l’entrevista al telèfon gratuït 900 124 124, per correu electrònic citaprevia@sindic.cat, al web https://visita.sindic.cat i per codi QR.

La Síndica té la funció de vetllar pel bon funcionament de l’administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament. També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas o el servei postal.

Aquest organisme no depèn de cap govern i actua amb independència. En les seves resolucions, fa les recomanacions i els advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. També pot recomanar la introducció de canvis o modificacions legals en aquelles normes en què observi una vulneració dels drets de les persones. No imposa, no sanciona ni sentencia, però les seves resolucions són inapel·lables. Cada any, la Síndica de Greuges informa al Ple del Parlament sobre les actuacions que ha dut a terme. També presenta informes extraordinaris sobre alguna matèria específica que considera important o urgent.

The post La Síndica de Greuges atendrà consultes el 7 de novembre a El Círcol appeared first on Web de notícies de l’Ajuntament de Martorell .

Font: La Síndica de Greuges atendrà consultes el 7 de novembre a El Círcol