L’Ajuntament activarà un paquet d’ajuts directes al petit comerç, autònoms i empreses

Categories General

L’Ajuntament de Martorell activarà properament la convocatòria d’un paquet d’ajuts econòmics directes destinats al petit comerç, persones autònomes i empreses per despeses vinculades al manteniment o reactivació de la seva activitat. L’acció s’emmarca en el Pla de Reactivació Econòmica i de Protecció Social ‘Martorell Actua’ per fer front als efectes de la COVID-19, aprovat al Ple Municipal del passat mes de juliol.

El Pla de Reactivació Econòmica i de Protecció Social ‘Martorell Actua’ és un full de ruta que vol pal·liar i superar els efectes de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia. Determina les mesures necessàries per corregir la desacceleració econòmica i contribuir al manteniment del teixit productiu i econòmic a la ciutat. El Pla s’articula en dos eixos, tot donant suport a l’economia local i ocupació, i a l’àmbit social i de les persones.

Dins l’eix econòmic, el Pla pretén mantenir i promoure l’activitat donant suport a empreses, comerços i autònoms, i fer un seguiment i anàlisi dels sectors més afectats i de les ajudes aplicades. També es planteja el foment de l’ocupació, la millora i potenciació de les ajudes i l’impuls de les inversions, amb suport a empreses i promotors privats i fent créixer la inversió des de l’Ajuntament.

Així, l’Ajuntament treballa per establir una línia d’ajuts dirigida a facilitar la represa de les activitats econòmiques del poble que han patit de forma significativa l’impacte de la COVID-19, ampliant i complementant d’aquesta manera altres subvencions municipals ja actives.

La regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Rosa Cadenas, comenta que “són ajuts molt diversos que cadascú adaptarà a les seves necessitats, ja que estan pensats per a tot tipus de comerços i empreses de fins a 10 treballadors. Es podran fer servir pels consums, pels impostos pagats que no s’han pogut suprimir o per les activitats que considerin més oportunes per als seus negocis”.

Rosa Cadenas, regidora Promoció Econòmica i Comerç

“La intenció de l’Ajuntament és que el comerç funcioni, que els empresaris tinguin opcions i que totes les crisis que anem superant no siguin motiu per deixar d’estar al peu del canó, atenent tots els martorellencs”, apunta la regidora.

Persones Beneficiàries

Aquesta línia d’ajuts específics per la situació de la COVID-19, anirà adreçada a persones treballadores autònomes, empreses i comerç amb un màxim de 10 treballadors, amb seu social, delegació o centre de treball a Martorell, amb un volum de vendes no superior a 600.000 euros anuals i que han reduït el volum de facturació en un 50% o més en relació amb el facturat el mateix període de l’any anterior de la seva activitat a causa de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Els requisits específics d’aquests ajuts es podran consultar en detall en les bases que regularan aquests Ajuts i que esta previst siguin aprovades en el proper Ple Municipal. En aquestes bases també es premiarà als autònoms o empreses que no hagin aplicat cap expedient de regulació d’ocupació (ERO o ERTO) ni durant la suspensió de la seva activitat a conseqüència de l’estat d’alarma o de les restriccions que pugui determinar l’Estat, ni durant els dos mesos següents a la finalització d’aquest.

L’import concedit d’aquesta subvenció s’haurà de destinar a fer front a les despeses fixes pel manteniment o reactivació del negoci, tals com lloguers i hipoteques dels locals, subministraments bàsics (aigua, llum, gas…), costos laborals del personal contractat per compte aliena i altres obligacions tributàries (Impost sobre béns immobles i de la taxa per la recollida de residus comercials…), que s’han generat durant la vigència de l’estat d’alarma o el procés de desescalada.

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, així mateix, les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.

Sol·licitud

La sol·licitud de les subvencions, en règim de concurrència no competitiva, pròximament es podran presentar telemàticament a través del web municipal, de manera senzilla i accessible. Es podrà consultar tota la documentació a presentar, el procediment i les bases en les planes web www.martorell.cat i www.moliempresa.cat , així com en els canals habituals de comunicació de l’Ajuntament.

Aquesta nova línia d’ajuts específics per la situació de la COVID-19, complementa el paquet d’ajudes municipals que l’Ajuntament de Martorell posa sempre a disposició del petit comerç, autònoms i empreses i que, gràcies a ‘Martorell Actua’, té la voluntat de consolidar per donar suport al teixit empresarial del municipi.

Font: L’Ajuntament activarà un paquet d’ajuts directes al petit comerç, autònoms i empreses