L’Ajuntament contracta cinc persones aturades en un nou pla d’ocupació

Categories General

L’Ajuntament de Martorell, a través del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner, ha posat en marxa aquesta setmana un nou pla d’ocupació municipal amb la contractació de cinc persones aturades en el marc de la convocatòria del programa ‘Treball i Formació MG45’ i ‘Treball i Formació DONA’. Els participants han estat contractats, durant 12 mesos, com a agents cívics i ajudants de brigada. Aquest dimecres han fet la formació en prevenció de riscos laborals.

Aquest programa està impulsat i finançat per la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i gestionat per l’Ajuntament de Martorell. Té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Dins d’aquesta convocatòria, s’han atorgat a l’Ajuntament de Martorell els següents projectes d’ocupació, agrupats en dos línies: adreçada a persones de 45 anys o més en situació d’atur com a demandants d’ocupació no ocupades (MG45) i una línia exclusivament per a dones que han patit violència de gènere o són aturades de llarga durada i tenen més de 55 anys (DONA).

El programa ‘Treball i Formació’ combina un contracte laboral i formació professionalitzadora (formació ocupacional vinculada a un certificat de professionalitat) que s’haurà de duu a terme dins el període contractual i els permetrà millorar la seva formació. A més de millorar les condicions per a l’ocupació de les persones contractades (que sumen formació i experiència), aquests ajuts permeten tirar endavant projectes i programes de diferents departaments municipals.

Amb aquestes contractacions, des del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell es continua fomentant la reinserció laboral de persones en situació d’atur i amb especials dificultats d’integració en el mercat laboral.

Font: L’Ajuntament contracta cinc persones aturades en un nou pla d’ocupació